Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oletko hakemassa korkeakouluun? Osallistu Hae korkeakouluun! -digimessuille 17.3.! Tapahtuma on maksuton.

Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka

Tavoite

Koulut tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän kielitietoisia, monikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen perehtyneitä opettajia ja asiantuntijoita. KIMO Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan opettajankoulutus, kandidaatti- ja maisteriohjelma tarjoaa kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille mahdollisuuden hankkia valmiuksia toimia moniammatillisissa ryhmissä, joissa tuetaan monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta koulutuksen eri asteilla. Tässä koulutuksessa opiskelija saa kelpoisuuden sekä luokan- että aineenopettajan tehtäviin. Kelpoisuudet antavat kandidaatin- ja maisterintutkinnot, joihin sisältyy yhden koulussa opetettavan kieliaineen (ruotsi, englanti, saksa, ranska tai venäjä) perus- aine- ja syventävät opinnot, pedagogiset aineopinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot 60 op.

Osa KiMo-opinnoista suoritetaan monialaisessa ryhmässä, johon kuuluu kielten opiskelijoiden lisäksi varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita. Opiskelijoille tarjotaan myös mahdollisuus harjoitella perusopetuksen monikielisissä ja -kulttuurisissa luokissa ja/tai ryhmissä.

Koulutukseen valitaan yhteensä 10 kieliaineista kiinnostunutta hakijaa.

 

Koulutuksen sisältö

Opinnot koostuvat kieliopinnoista, opettajan pedagogisista opinnoista sekä monikielisyyttä ja kielitietoisuutta laajasti käsittelevistä varsinaisista KiMo-opinnoista.

Kieliopinnoissa perehdyt seuraaviin opiskelemasi kielen (ruotsi, englanti, saksa, ranska tai venäjä) osa-alueisiin:

  • kieli- ja viestintätaidot
  • kielitiede
  • kulttuuri ja yhteiskunta.

Näiden lisäksi opintoihin sisältyy

  • kielen oppimiseen ja opettamiseen perehdyttäviä opintoja
  • opettajan pedagogisia opintoja
  • Kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen laajoina ilmiöinä perehdyttäviä KiMo-opintoja sekä
  • Luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset POM-opinnot

Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Kielten kursseilla ryhmäkoot ovat yleensä melko pieniä, jolloin opiskelu on keskustelevaa ja vuorovaikutteista. Tällöin myös opiskelukavereihin ja opettajiin tutustuminen on helppoa. KiMo-opintoja tehdään sekä isommassa KiMo-ryhmässä että pienemmissä KiMo-kotiryhmissä. Kokonaisuudessaan KiMo-opiskelijoita on 42, joista 10 on kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoita, 12 luokanopettajaopiskelijoita ja 20 varhaiskasvatuksen opiskelijoita. Opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluu myös useita harjoittelujaksoja, jossa omaa opettajuutta pääsee kehittämään opettamalla aidoissa luokkatilanteissa, hyödyntäen uutta opetusteknologiaa ja -välineistöä. Opetusharjoittelut tehdään pääosin Jyväskylän Normaalikoululla.

Osan opinnoista voit suorittaa opiskelijavaihdossa. Jyväskylän yliopistolla on yli 300 vaihtokohdetta ympäri maailman ja vaihdossa suoritetut opinnot voi liittää osaksi omaa tutkintoa (ks. kohta kansainvälistyminen).

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukeva pedagogiikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele ohjaamista ja kasvattamista

Tule opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto! Valmistut lastenohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: