Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Jyväskylä
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma

Tavoite

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Maisteriohjelmassa kyberturvallisuutta tarkastellaan kokonaisturvallisuuden kontekstissa ottaen huomioon kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan yhteiskuntaamme liittyvät kehityskulut, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky ja sen sisällöllisiä painopistealueita ovat kyberturvallisuuden suunnittelu, johtaminen ja tietoturvallisuusriskien hallinta niin johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.

Kaikki maisteriohjelman opiskelijat saavuttavat digitalisoituvan maailman ymmärtämisen kannalta tarvittavan teknisen perusosaamisen. Perusosaamisen tuottavat täydentävät (tarvittaessa) ja muut opinnot suoritetaan maisteriopintojen osana.

Koulutuksen sisältö

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Tutkinnon osaamistavoitteita tarkastellaan neljästä eri ulottuvuudesta. Näitä ulottuvuuksia ovat tieteellinen, ammatillinen, sosiaalinen ja eettinen ulottuvuus. Osaamisen katsotaan koostuvan tiedoista, taidoista, asenteista sekä niihin liittyvistä, opintojen aikana hankituista kokemuksista. Opintojen aikana saavutettava osaaminen muodostaa perustan oman osaamisen jatkuvalle kehittämiselle myös tulevan työuran aikana.

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opinnot koostuvat vähintään 80 op laajuisista maisteriohjelman syventävistä opinnoista (joihin sisältyy 30 op laajuinen opinnäyte), vähintään 5 op laajuisista viestintä- ja kieliopinnoista sekä vähintään 35 op laajuisista muista opinnoista, joiden sisältö vaihtelee opiskelijan taustatutkinnon ja opiskelijan itselleen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhteiset opinnot ovat opintoja, joiden avulla opiskelija saavuttaa maisteriohjelman alan ja akateemisuuden kannalta keskeisen yhteisen osaamispohjan. Tärkein yhteisiin opintoihin kuuluva osaamisalue on tutkimusosaaminen. Lisäksi yhteisiin opintoihin kuuluu opintoja, jotka tuottavat kyberturvallisuuden opintojen suorittamisen kannalta kaikkein välttämättömimmän informaatioteknologian osaamisen, ellei opiskelija ole hankkinut vastaava osaamista jo aiemmin. Osa yhteisiä opintoja ovat myös suppeat viestintä- ja kieliopinnot, joiden tavoitteena on vahvistaa ennen kaikkea opiskelijan vieraan kielen taitoa nimenomaan kyberturvallisuuden alalla.

Maisteriohjelman opinnot ovat opintoja, joiden avulla opiskelija saavuttaa maisteriohjelman kannalta keskeisimmän osaamisen. Nämä opinnot ovat kaikille maisteriohjelman opiskelijoille pakollisia, ja ne on jaettu kahteen moduuliin. Kyberturvallisuuden johtamisen moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen osaaminen, että opiskelija ymmärtää, mistä kyberympäristössä ja sen turvaamistoimenpiteissä on kysymys sekä kuinka kyberturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä suunnitellaan ja johdetaan. Kyberturvallisuuden teknologian moduulin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusosaaminen kyberympäristön suojaamisesta siten, että kyberympäristön suojaamista tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat kyberympäristöön liittyvät haavoittuvuudet, olemassa oleva tietoturvallisuuteen liittyvä teknologia ja tietoverkkoturvallisuus.

Osaamista suuntaavat opinnot mahdollistavat opiskelijalle osaamisen suuntaamisen hänen omien tarpeidensa, mielenkiinnon kohteidensa tai painotustensa mukaisesti. Osaamista suuntaavista opinnoista vähintään 10 op tulee valita siten, että ne tukevat osaamisen suuntaamista maisteriohjelman alan sisällä. Loput opinnot voi valita vapaasti kuitenkin siten, että kaikkien osaamista suuntaavien opintojen tulee olla korkeakouluopintoja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Digitalisaatio muuttaa maailmaa!

Teknologialla on keskeinen rooli maailman merkittävimpien haasteiden ratkaisemisessa. Onnistumme, kun valjastamme datan palvelemaan meitä. Tähän tarvitaan osaajia!