🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Musiikkitiede

Jyväskylän yliopisto, paikassa Jyväskylä
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Musiikkitiede

Oletko sinä kiinnostunut musiikista inhimillisenä ilmiönä? Jos vastasit kyllä, musiikkitieteen opinnot saattavat olla sinulle sopiva valinta! Musiikin rooli yhteiskunnassamme on keskeinen mutta jatkuvasti muutoksessa. Suoratoistopalveluiden, sosiaalisen median ja muiden teknologioiden kehityksen myötä musiikkia kulutetaan länsimaissa yhä enemmän ja yksilöllisemmin kuin kenties koskaan ihmiskunnan historiassa. Samanaikaisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvillä sektoreilla ollaan koko ajan kiinnostuneempia musiikin vaikutuksista esimerkiksi tunteisiin ja yleiseen elämänlaatuun. Musiikin terapeuttisia ulottuvuuksia halutaan ymmärtää ja soveltaa yhä monipuolisemmin eri elämänalueilla.

Musiikkitieteen opinnoissa syvennytään siihen, miten ihmiset tekevät, kokevat ja ymmärtävät musiikkia. Musiikkitieteellinen tutkimusorientaatiomme nojaa vahvasti musiikkipsykologiaan, musiikin kognitiontutkimukseen sekä musiikkisosiologisiin näkökulmiin, mikä näkyy myös opetustarjonnassamme. Lisäksi musiikkiteknologia erilaisissa muodoissaan on vahvasti läsnä opinnoissamme. Kansainvälisen huippututkimusympäristömme ansiosta englannin kieli on toinen virallinen työkielemme, joten harjaannut opintojen aikana pikkuhiljaa kommunikoimaan sekä suomeksi että englanniksi ja toimimaan monikielisessä ympäristössä. Lämminhenkisessä pienessä yhteisössämme opiskelijat pyritään ottamaan aktiivisesti mukaan laitoksen toimintaan monipuolisilla tavoilla.

Musiikkitieteen kandidaattiohjelmassa tutustut taide-, perinne- ja populaarimusiikkiin sekä soivina että yhteiskunnallisina ilmiöinä, saat tietoa musiikkia koskevista tutkimusnäkökulmista sekä erilaisista musiikkiteknologisista sovelluksista. Kandidaattivaiheen opinnot tarjoavat sinulle laaja-alaisen ja moniarvoisen näkökulman musiikillisiin ilmiöihin. Saat valmiuksia ymmärtää musiikin psykologista, sosiaalista ja kulttuurista luonnetta, sekä sen yhteyttä hyvinvointi- ja pahoinvointinäkökulmiin niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Lisäksi perehdyt musiikintutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhankinnan menetelmiin, harjoittelet tieteellisen tiedon soveltamista käytännöllisiin näkökulmiin. Valmistuttuasi kandidaatiksi sinulla on edellytykset jatkaa opintojasi maisterintutkintoon esimerkiksi laitoksen tarjoamissa maisteriohjelmissa.

Musiikkitieteen kaksikielisessä maisteriohjelmassa virallisina opetuskielinä on suomi ja englanti. Suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat opiskelevat yhdessä samoilla kursseilla ja samoissa opetusryhmissä. Opintojen aikana syvennyt tarkemmin laitoksemme musiikintutkimuksen eri kysymyksiin, tutkimusmenetelmiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin sekä opit ymmärtämään musiikkitieteen kiinnittymistä muihin tieteenaloihin. Yhteydet varsinkin sekä musiikkikasvatuksellisiin että musiikkiterapeuttisiin tutkimusnäkökulmiin ovat tärkeässä osassa monitieteistä opetustamme. Seminaareissa harjoittelet tieteellisen tiedon hankkimista, arvioimista ja soveltamista valitsemaasi tutkimusaiheeseen. Laadit opintojen aikana laajahkon tutkielman, joka nojautuu tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen viestinnän käytännöille. Tavoitteena on oppia soveltamaan tieteellistä tietoa omalla alallasi sekä antaa valmiuksia toimia työelämässä alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Jyväskylä
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto
Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...

Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu