Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Kandi- ja maisteriohjelmat

Musiikkitiede

Tavoite

Oletko kiinnostunut musiikista? Haluatko lisätä ymmärrystäsi siitä, miten ihmiset tekevät, kokevat ja ymmärtävät musiikkia? Siinä tapauksessa musiikkitieteen opinnot sopivat sinulle.

Musiikkitieteen kandidaattiohjelmassa tutustut taide-, perinne- ja populaarimusiikin traditioihin, saat tietoa musiikkia koskevista tutkimustuloksista sekä erilaisista tavoista tutkia musiikkia. Opintojen aikana opit myös käyttämään erilaisia musiikkiteknologisia sovelluksia ja tutustut äänitysteknologian perusteisiin. 

Kandidaattivaiheen opinnot antavat sinulle laaja-alaisen ja moniarvoisen näkökulman musiikillisiin ilmiöihin. Saat valmiuksia ymmärtää musiikin psykologista, sosiaalista ja kulttuurista luonnetta sekä soveltaa oppimaasi työelämässä. Lisäksi perehdyt musiikkitieteen keskeisiin käsitteisiin ja tiedonhankinnan menetelmiin sekä osaat soveltaa tieteellistä tietoa omalla alallasi ja opit tunnistamaan itsellesi sopivia työllistymisvaihtoehtoja.

Valmistuttuasi kandidaatiksi sinulla on edellytykset jatkaa opintojasi maisterintutkintoon esimerkiksi laitoksen tarjoamissa maisteriohjelmissa.

Musiikkitieteen maisteriohjelmassa perehdyt musiikintutkimuksen eri alueisiin, niiden tutkimusmenetelmiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin sekä ymmärrät musiikkitieteen kiinnittymistä muihin tieteenaloihin. Osaat hankkia ja arvioida musiikkitieteellistä tutkimustietoa ja soveltaa hankkimiasi tietoja ja taitoja valitsemaasi tutkimusaiheeseen. Laadit opintojen aikana laajahkon tutkielman, joka nojautuu tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisen viestinnän käytännöille. Osaat soveltaa tieteellistä tietoa omalla alallasi sekä toimia työelämässä alasi asiantuntijana ja kehittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa musiikkitieteen opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (55 op).

Perusopinnoissa opiskelija tutustuu musiikkitieteen tutkimusperinteeseen ja musiikkikulttuureihin ja musiikkiteknologian perusteisiin sekä hankkii musiikin tutkimuksessa tarvittavia valmiuksia ja kehittää musiikkianalyyttisiä taitojaan. Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja niihin osallistuminen edellyttää läsnäoloa kursseilla.

Aineopinnoissa perehdytään valittuihin musiikkitieteen osa-alueisiin ja musiikkiteknologisiin sovelluksiin sekä jatketaan tutustumista erilaisiin musiikillisiin traditioihin ja opintojen työelämänäkökulmaan. Aineopinnoissa tehdään kirjallinen kandidaatintutkielma, jota edeltää perehtyminen laadullisiin ja määrällisiin tutkimusmenetelmiin. Aineopinnoissa edellytetään läsnäoloa kursseilla, mutta osa opintojaksoista on suoritettavissa esimerkiksi kirjatentteinä tai esseesuorituksina.

Musiikkitieteen maisteriopintoihin kuuluu 40 opintopisteen laajuinen maisterintutkielma ja 40 opintopistettä muita musiikkitieteen syventäviä opintoja. Maisteriopinnoissa syvennetään aineopinnoissa hankittua osaamista tieteenalan keskeisillä tutkimusalueilla, perehdytään tutkimusmenetelmiin ja laaditaan maisterintutkielma. Lisäksi opintoihin kuuluu työelämänäkökulmaan keskittyviä opintojaksoja kuten portfolio, projektiopinnot ja työharjoittelu. Syventävissä opinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin, lähestymistapoihin ja menetelmiin. Pääsääntöisesti syventävät opinnot vaativat läsnäoloa, mutta osan opintojaksoista voi suorittaa esimerkiksi kirjatentteinä tai esseesuorituksena.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Musiikkitiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Opiskele itsesi onnelliseksi!

Kymenlaakson opisto on korkeatasoinen visuaaliseen alaan erikoistunut kansanopisto, jossa voit opiskella lukukauden tai lukuvuoden.