Sivuston käyttötapa: Mobiili

Geronomi (AMK) | päivätoteutus

Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Kemi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Geronomi (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja sen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 vuotta. Tutkinto perustuu kansainvälisiin ja kansallisiin koulutuksen tasokuvauksiin, valtakunnallisiin vanhustyön strategioihin ja laatusuosituksiin, työelämälähtöisyyteen ja monialaiseen gerontologiseen tutkimustietoon.

Geronomi on eettisesti sitoutunut ikääntyneen hyvinvoinnin edistämiseen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. Hän on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka kehittää vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Geronomin työtehtävissä painottuvat ennakoiva ja ehkäisevä, yhteisöllisyyttä tukeva, hoitava ja iäkkään ihmisen kuntoutumista edistävä työote. Keskeistä työssä ovat palvelutarpeen arviointi, henkilökohtainen palveluohjaus, omaisten ja läheisten tukeminen sekä hyvinvointiteknologian osaaminen. Geronomi työskentelee seniori- ja vanhustyön ohjaus-, koordinointi-, esimies- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.

Opiskelu toteutuu päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Etäoppimisympäristöinä käytetään mm. Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja AC-etäopiskelujärjestelmää. Lähiopetusta on noin 3-5 päivää/ kk, josta osa toteutuu AC-etäopetusjärjestelmässä ja osa Kemin kampuksella. Koulutukseen sisältyy 60 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Harjoittelu toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen oppimisympäristöissä (Hyvinvointipysäkillä, Onni- hyvinvointiautossa ja SKY-oppimis- ja kehittämisympäristössä). Harjoittelun voi tehdä myös kansainvälisessä vaihdossa.

#lapinamk #laplanduas

Koulutuksen sisältö

Koulutus on sosiaali- ja terveysalan, monialaiseen gerontologiseen tietoperustaan pohjautuvaa. Opintojen pääteemoja ovat:

  • Monialainen orientaatio ikääntymiseen ja ikäihmisen kohtaamiseen
  • Monialainen arviointiosaaminen ja gerontologinen hoiva- ja hoitotyö
  • Gerontologinen ohjaus- ja kuntoutusosaaminen
  • Ikääntyvän väestön palvelut ja palveluohjausosaaminen
  • Ikääntyvän väestön palveluiden koordinointi ja johtamisosaaminen
  • Ikääntyvän väestön palveluiden kehittäjäosaaminen
  • Vanhustyön laadunhallinnan johtaminen, taloushallinto ja yrittäjyys

Ammattitaitoa edistävää harjoittelua on 60 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Vapaasti valittavien, ammattitaitoa tukevien opintojen laajuus on 15 opintopistettä.

Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä tapahtuvaa. Opiskelussa korostuvat yhteistyötaidot, ryhmässä oppiminen ja itseohjautuvuus. Opiskelumenetelmät ovat vaihtelevia: luentoja, ryhmätehtäviä, itsenäisiä oppimistehtäviä, toiminnallisia harjoituksia jne.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Geronomi (AMK)

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa joita johdetaan ja kehitetään neljänä osaamisalakokonaisuutena. Lapin AMKin toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Osaamisalat: Hyvinvointipalveluiden osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Kaupan ja kulttuurin osaamisala, hallinnollinen pääpaikka Tornio Matkailupalveluiden osaamisala (MTI), hallinnollinen pääpaikka Rovaniemi Teollisuuden ja luonnonvarojen...


Lue lisää oppilaitoksesta Lapin ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lapin ammattikorkeakoulu

Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi


Arvioinnit

Geronomi (AMK) | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.