Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Energiatekniikka

Tavoite

Energiaa – sähköä ja lämpöä – tarvitaan aina. Energiatekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan jatkuvasti huolehtimaan turvallisesta, taloudellisesta ja vähäpäästöisestä sähkön ja lämmön tuotannosta. Alan osaajille on siis pysyvää kysyntää hyvin palkatuissa tehtävissä. Opiskelemalla energiatekniikkaa rakennat uraa tulevaisuuden kärkipaikalla.

Energiatekniikka sopii tekniikasta kiinnostuneelle, joka haluaa hyödyntää matematiikkaa sekä luonnontieteitä työvälineenä. Energiatekniikka keskittyy päivittäisen hyvinvointimme perustuotteen, energian, mahdollisimman tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen tuotantoon ja jakeluun. 

LUTissa energiatekniikan tutkimus ja koulutus pohjautuvat vahvaan voimalaitostekniikan ja energiatalouden osaamiseen. Koulutusohjelmamme painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella.

Mitä energiatekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opinnoissasi perehdyt energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön. Saat kattavat perustiedot energiantuotannon tavoista, kuten aurinko-, tuuli-, höyry- ja ydinvoimatekniikasta sekä niiden toiminnasta ja turvallisuudesta.

Koulutuksessasi yhdistyvät tekniikka ja luonnontieteet – matematiikka, fysiikka ja kemia. Opit hallitsemaan energiantuotantoon liittyvät tekniikat ja soveltamaan niitä ongelmien ratkaisemiseen. Opit ymmärtämään, miten luonnon energiavaroja, kuten vettä, tuulta tai biomassaa muutetaan ihmiskäyttöön sopivaksi energiaksi mahdollisimman tehokkaasti: lämmöksi, sähköksi tai höyryksi.

Kantavia teemojamme ovat energian tehokas käyttö ja ympäristöystävällisyys. Siirtymävaiheessa kokonaan uusiutuvaan energiantuotantoon ydinvoima ja ennen kaikkea ydinturvallisuus ovat tärkeässä roolissa. Ydinturvallisuutta voit opiskella Suomessa vain LUTissa.

Opintojen aikana opit arvioimaan, kuinka energiantuotanto vaikuttaa ympäristöön, talouteen ja ympäröivään yhteiskuntaan. Valinnaisten opintojen kautta voit syventää osaamistasi myös aurinko- ja tuulienergiasta.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinto muodostuu yleisopinnoista, aineopinnoista, sivuopinnoista, valinnaisista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Yleisopinnot sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä alakohtaisia yleisopintoja, jotka antavat pohjan tulevien vuosien opinnoille.

Energiatekniikan opinnot kattavat energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavat tekniikat ja järjestelmät. Myös energialiiketoiminta tulee sinulle tutuksi. Saat valmiudet tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä tuotannossa. Opit kehittämään keinoja hillitä päästöjä ja luoda energiatehokkaita ratkaisuja.

Opintosi koostuvat teorialuennoista, laskuharjoituksista, yritysvierailuista, projekteista sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtävistä harjoitustöitä. Opinnot valmentavat sinua työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännössä. Laboratoriotyöskentelyssä opit mittamaan ja analysoimaan muun muassa lämpötilan, paineen, lämmönjohtuvuuden ja säteilyn arvoja sekä soveltamaan niitä energian tuotantoon. Samalla harjoittelet myös raportointitaitojasi.

Projekteissa sekä muissa harjoitustöissä on usein mukana myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita. Monialaiset opinnot lisäävät eri alojen välistä vuorovaikutusta ja kannustavat sinua tiimityöhön, erilaisten näkökulmien huomioonottamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.

Energiatekniikan maisteriohjelmat

Suoritettuasi energiatekniikan kandidaatintutkinnon voit jatkaa opintoja energiatekniikan maisteriohjelmissa. Tarjolla on kolme ohjelmaa: Energy Conversion, Nuclear Engineering, Bio-energy Systems.

Energy Conversion -ohjelmassa perehdyt voimalaitostekniikkaan, energiantuotannossa tarvittaviin turbokoneisiin ja höyryturbiineihin sekä energian muuntamiseen. Ohjelma on englanninkielinen.

Nuclear Engineering -ohjelmassa syvennyt ydinvoimalaitosten suunnitteluun, toimintaan ja perusrakenteisiin. Ohjelma kattaa myös säteily- ja ydinturvallisuuteen sekä radioaktiivisen jätteen huoltoon liittyvät opinnot. Ydinturvallisuutta voit Suomessa opiskella ainoastaan LUTissa. Ohjelma on englanninkielinen.

Bio-energy Systems -ohjelmassa opinnoissa syvennyt eloperäisestä aineksesta saatavaan uusiutuvaan energiaan eli bioenergiaan. Perehdyt bioenergian tuotannon ja loppukäytön tekniikoihin sekä biopolttoaineiden jalostukseen ja kansainväliseen energiatalouteen. Ohjelma on englanninkielinen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Energiatekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: