Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kauppatieteet

Tavoite

Kauppatieteet ovat tärkeässä roolissa kaikilla toimialoilla. LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuvat liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla. Kauppatieteellinen koulutus kasvattaa aktiivisia ongelmanratkaisijoita, jotka eivät pelkästään mukaudu muuttuvaan maailmaan, vaan muuttavat sitä itse.

Kauppatieteet sopivat sinulle, joka haluat lähestyä ongelmia usealta suunnalta analyyttisesti. Opit kyseenalaistamaan liiketoiminnan käytäntöjä ja kehittämään uudenlaista kestävää yrittäjyyttä. Opinnot valmistavat sinut vastaamaan liike-elämän muuttuviin tarpeisiin.

Kauppatieteiden osa-alueista löydät oman syventymiskohteesi, olitpa sitten kiinnostunut laskentatoimesta, markkinoinnista, liiketoiminta-analytiikasta tai vaikkapa materiaalien ja palveluiden hankinnasta.

Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa opiskellaan?

Kauppatieteiden koulutusohjelma on väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat sekä käytännön taidot.

Opinnoissasi saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintojen johtamisesta, kansainvälisestä yrittäjyydestä, liiketoiminta-analytiikasta ja rahoituksesta. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

Pääset alusta asti kiinni käytännönläheiseen toimintaan teoriaopintojen ohella. Laadit yrityksille strategioita liiketoiminnan aloittamiseen uudella markkina-alueella, sovellat kirjanpidon periaatteita ja tunnuslukujen analyysiä oikeiden yritysten tilinpäätöksiin ja halutessasi pääset perustamaan yrityksen poikkitieteellisen ryhmän kanssa.

LUTissa kauppatieteen tutkimus paneutuu kestävän arvonluonnin tekijöihin eli siihen, kuinka yritykset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Kestävästi uudistuvat yritykset osaavat sijoittaa oman toimintansa osaksi yhteiskunnallisesti merkittäviä globaaleja kehityskulkuja. Kestävän kehityksen edistäminen muokkaa globaalilla tasolla talousjärjestelmää ja yritysten toimintaympäristöä. LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuvilla on hyvät valmiudet edistää kestävän kehityksen periaatteita.

Kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan hyväksyttynä suoritat ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK, 180 opintopistettä). Tähän tutkintoon kuuluvien yleisopintojen jälkeen teet valinnan kandidaattitutkinnon suuntautumisvaihtoehdosta. Vaihtoehtoja ovat hankintojen johtaminen, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka, kansainvälinen markkinointi ja strateginen rahoitus. Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan valitsemastasi suuntautumisvaihtoehdosta.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa opintojasi ja suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM, 120 opintopistettä). Oletpa sitten kiinnostunut markkinoinnista, hankintojen johtamisesta, laskentatoimesta, rahoituksesta, kansainvälisestä yrittäjyydestä, analytiikasta tai tietojohtamisesta, löydät valikoimasta työnantajien arvostaman ohjelman. 

  

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin tutkinto rakentuu yleisopinnoista ja aineopinnoista. Yleisopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisenä lukuvuonna. Yleisopintoihin sisältyvät perusteet eri oppiaineista, kuten hankintatoimesta, markkinoinnista, taloustieteestä, tutkimusmenetelmistä, laskentatoimesta, rahoituksesta, liiketoiminnasta, johtamisesta, talousmatematiikasta sekä yritysjuridiikasta. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle riittävä ymmärrys eri oppiaineiden keskeisistä sisällöistä, ja näin helpottaa kandidaatin tutkinnon suuntautumisvalintaa.

Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon mukaan perehdyt joko hankintojen johtamiseen, laskentatoimeen, liiketoiminta-analytiikkaan, kansainväliseen markkinointiin tai rahoitukseen. Valitsemasi suuntautumisvaihtoehdon opintoihin sisältyy myös kandidaatintutkielma. Lisäksi opintoihisi kuuluu sivuopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, mahdollinen harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa kauppatieteiden kandidaatin opintoja. Vaihtokohteen tarjonnasta riippuen voit suorittaa esimerkiksi tutkintoon vaadittavan sivuopintokokonaisuuden ulkomailla.  

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi syvennät osaamistasi maisteriohjelmassa, ja suoritat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 op). Suomenkieliset maisteriohjelmat ovat: laskentatoimi (LAMO) sekä tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO). TIJO-ohjelman lähipäivät opiskellaan Lahdessa. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat: International Marketing Management (MIMM), Strategic Finance and Analytics (MSF), Strategy, Supply Management (MSM), Business Analytics (MBAN) ja International Business and Entrepreneurship (MIBE). Lue lisää ohjelmista kohdassa: Pääaineen tai erikoistumisen valinta.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Kauppatieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: