Kandi- ja maisteriohjelmat

Konetekniikka

Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Konetekniikka

Tavoite

Koneteknisiä sovelluksia tarvitaan kaikkialla. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on jossain vaiheessa tarvittu konetekniikkaa.

Konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista. Insinöörinä ratkaiset ongelmia sekä suunnittelet ja valmistat erilaisia hyödykkeitä tai teollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita.

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opit hyödyntämään suunnittelussa digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä, sekä ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Ymmärrät myös asiakkaiden tarpeet tuotteiden kehittämisessä.

Konetekniikka sopii sinulle, jos olet kekseliäs, luova ja innostunut kehittämään ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja luonnonvarojen riittävyyttä. Kouluttautumalla konetekniikan diplomi-insinööriksi saat hyvät työllistymismahdollisuudet sekä kotimaassa että ulkomailla. Työtehtävissä tarvitaan soveltavan tekniikan osaamisen lisäksi laajaa kieliosaamista sekä johtamistaitoja.

Sisältö

Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Konetekniikan opinnot antavat sinulle valmiudet erilaisten kestävän kehityksen mukaisten, teknisten ratkaisujen tuotekehitykseen digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä sekä teollisen muotoilun keinoja hyödyntämällä. Opit myös ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. 

Pääset opintojen aikana rakentamaan, mittaamaan ja testaamaan erilaisia teknisiä ratkaisuja niin käytännössä kuin virtuaalisestikin. Ymmärrä myöst liiketoiminnan lainalaisuuksien, kuten markkinoinnin ja asiakastarpeiden tunnistamisen, merkityksen tuotteiden kehittämisessä.

LUTin konetekniikka edustaa alan terävintä kärkeä. Monipuolinen koulutus antaa pätevät valmiudet myös kansainvälisille työmarkkinoille. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala ja kone- ja metalliteollisuus sen suurin toimiala. Kone- ja metalliteollisuuden menestystuotteita ovat risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, hissit, nosturit ja nostimet, sähkö- ja hybridiautot sekä moderneimmat työkoneet. 

LUTissa sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua tulevaisuuden teknisten sovellusten toteuttamiseen ensimmäisten joukossa.

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tehokkaista tuotantotekniikoista. Opetus pohjautuu luonnontieteiden perusilimiöihin eli matematiikkaan ja fysiikkaan, joita sovelletaan erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Nykyaikainen tietokoneavusteinen opiskeluympäristö edesauttaa luovuuden hyödyntämistä teknisessä työskentely-ympäristössä.

Opit ymmärtämään koneiden fysikaalisia eli esimerkiksi energian muodon ja voiman suuruutta muuttavia toimintaperiaatteita sekä tuntemaan erilaiset tuotesuunnittelun menetelmät, tuotteissa käytettävät materiaalit sekä nykyaikaisimmat tuotantojärjestelmät ja valmistusmenetelmät. Ymmärrät myös, miten eri konejärjestelmät ja valmistusmenetelmät toimivat sekä miten ja missä niitä käytetään.

Lisäksi opiskelet esimerkiksi tietotekniikkaa, kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia, suunnittelutyön ja tuotannon johtamista sekä perehdyt yrityksen perustamiseen ja suunnitteluun. 

Perinteisten luento-opetuksen ohella pääset useilla opintojaksoilla perehtymään konetekniikan ilmiöihin konkreettisesti laboratorioharjoituksissa ja saat tehdä myös virtuaalimalleja ilmiöiden ymmärtämisen tueksi. Keskeinen osa opiskelua tapahtuukin virtuaalimallinnuksen ohjelmistoja hyödyntäen. Pääset testaamaan ja vertailemaan koneiden sekä laitteiden toimintaa ja valmistusta kuvaruudulla ennen niiden todellista valmistamista.

Opintojesi aikana opit myös johtamista ohjatusti ja palautetta saamalla erilaisissa tehtävissä. Näissä johtamistehtävissä voit toimia oman mielenkiintosi mukaan aina pienen tuotekehitystiimin vetäjästä kansainvälisen virtuaalifirman johtotiimin jäseneksi saakka. Voit ideoida omia tuotteita tai ottaa vastaan yrityksiltä aitoja tuotekehitystehtäviä. Pääset vertailemaan, valitsemaan ja kehittämään tuloksellisimmat johtamismenetelmät ja -ympäristöt sekä johtamisen toimintatavat yritysmaailmaa vastaavassa kokonaisuudessa. Johtamisessa ja tuotteiden kehittämisessä otetaan huomioon uusimmat digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset ja ominaispiirteet.

Voit halutessasi täydentää opintojasi myös LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Mechanical Engineering

Ohjelmassa voit yhdistää innovatiivisen, tarkoituksenmukaisen ja luovan tuotekehityksen, laajan valikoiman tietokoneavusteisia suunnitteluteknologioita, teknisesti ja taloudellisesti tehokkaan tuotannon ja kehittyneet materiaalit.

Ohjelman erikoistumissisällön voit räätälöidä laajasta paletista, joka koostuu kahdeksasta 25 opintopisteen laajuisesta erikoistumisopintojen moduulista. Voit vapaasti valita kaksi itsellesi mieluisinta erikoistumismoduulia:

 • hitsaustuotanto ja metallurgia
 • komposiitti- ja hybridimateriaalit
 • teollinen suunnittelutekniikka
 • teräsrakenteet
 • lasertyöstö ja materiaalia lisäävä valmistus
 • robotiikka ja mekatroniikka
 • kestävät valmistusmenetelmät
 • digitaalitekniikka

Valmistuttuasi ymmärrät konetekniikan sovelluksia eri erikoistumisalueilla ja osaat yhdistää niitä muodostaen monialaista tietotaitoa.

Lue lisää Mechanical Engineering -maisteriohjelmasta.

Industrial Design Engineering 

Perehdyt innovatiiviseen suunnitteluun, valmistusmenetelmiin, inhimillisiin tekijöihin, luovaan ongelmanratkaisuun, kehittyneisiin materiaaleihin, teollisuuden ja liike-elämän haasteisiin sekä ympäristökysymyksiin. Ohjelma on monipuolinen yhdistelmä tuotantosuunnittelua, teollisuussuunnittelua sekä materiaalien kehittämistä. Tätä kokonaisuutta tarvitaan, jotta voidaan täyttää teollisuuden tarpeet tuotekehityksen eri vaiheissa, tukea tuotteiden käyttäjiä sekä ratkoa ympäristöongelmia.

Lisäksi sinun on mahdollista valita erillisvalinnan kautta monimuoto-opetuksena toteutettava konetekniikan JEDI-ohjelma tai meri- ja autoteollisuuden tarpeisiin tähtäävä MEC-ohjelma (toteutus monimuoto-opetuksena Turussa). Näissä ohjelmissa joustava etäopiskelu yhdistyy omiin tavoitteisiisi sopivan erikoistumiskokonaisuuden kanssa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Lappeenranta
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 7 500...

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu