Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Konetekniikka

Tavoite

Konetekniikka on osa ihmisen jokapäiväistä elämää ilman että edes huomaamme sitä. Lähes jokaisen tuotteen tai palvelun tuottamiseen on jossain vaiheessa käytetty konetekniikkaa – pienimmistä koneenosista aina valtamerilaivoihin ja siltoihin saakka.

Nykyaikainen konetekniikka on yhdistelmä luovaa tuotekehitystä, suunnittelua ja mallinnusta, tehokasta tuotantoa, automaatiota, robotiikkaa sekä ihmisten ja asioiden tuloksellista johtamista.

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opit hyödyntämään suunnittelussa digitaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä, sekä ottamaan huomioon tuotteen koko elinkaaren ja kiertotalouden periaatteet. Ymmärrät myös asiakkaiden tarpeet tuotteiden kehittämisessä.

Konetekniikka sopii sinulle, joka olet kekseliäs ja luova ja innostunut kehittämään ratkaisuja, jotka edistävät kestävää kehitystä ja luonnonvarojen riittävyyttä. Kouluttautumalla konetekniikan diplomi-insinööriksi saat hyvät työllistymismahdollisuudet sekä kotimaassa että ulkomailla. Työtehtävissä tarvitaan laajaa kieliosaamista ja johtamisosaamista soveltavan tekniikan osaamisen lisäksi.

Mitä konetekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Opintojesi pääteemoja ovat valintasi mukaan tuotantotekniikka, vaativien metallirakenteiden suunnittelu ja robotisoitu hitsaus tai mekatronisten laitteiden suunnittelu. Pääset myös rakentamaan, mittaamaan ja testaamaan erilaisia kestävän kehityksen mukaisia teknisiä ratkaisuja niin käytännössä kuin virtuaalisestikin.

Opit myös kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Opintojen aikana on mahdollista saavuttaa monipuoliset valmiudet ihmisten ja asioiden johtamiseen osana kansainvälisten virtuaalifirmojen toimintaa asiantuntija- ja esimiesroolissa. Perehdyt myös yrityksen perustamiseen opettajien ja mentoreiden ohjaamana.

Monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet myös kansainvälisille työmarkkinoille. Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala ja kone- ja metalliteollisuus sen suurin toimiala. Kone- ja metalliteollisuuden menestystuotteita ovat risteilijät, laivojen ja voimaloiden moottorit, hissit, nosturit ja nostimet, sähkö- ja hybridiautot sekä moderneimmat työkoneet. 

LUTin konetekniikka edustaa alan terävintä kärkeä. Sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa nykyaikaisia robotiikkaan perustuvia automaatiosovelluksia.

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan opinnot antavat sinulle kattavan kokonaiskuvan nykyaikaisesta tuotesuunnittelusta ja tuotantotekniikoista. Opintojesi pääteemoja ovat valintasi mukaan tuotantotekniikka, vaativien metallirakenteiden suunnittelu ja robotisoitu hitsaus tai mekatronisten laitteiden suunnittelu. Opiskelussa hyödynnetään nykyaikaisia tiloja, menetelmiä ja laitteita. Lisäksi on kattavasti tarjolla etäopiskeluun soveltuvia opintojaksoja.

Opintojesi aikana pääset suunnittelemaan, rakentamaan, mittaamaan ja testaamaan erilaisia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia teknisiä ratkaisuja niin käytännössä kuin virtuaalisestikin. Ymmärrät myös, miten suunnittelua ja tuotantoa johdetaan tuloksellisesti ihmisten ja asioiden osalta.

Opit myös digitaalisen suunnittelu-, valmistus- ja projektitoimintaympäristön vaatimia taitoja sekä kehittämiesi tuotteiden myyntiä ja markkinointia. Perehdyt yrityksen perustamiseen ja kansainvälisessä virtuaalifirmassa toimimiseen asiantuntija- ja esimiesrooleissa.

Opintojesi aikana opit johtamista ohjatusti ja palautetta saamalla erilaisissa tehtävissä. Näissä johtamistehtävissä voit toimia oman mielenkiintosi mukaan aina pienen tuotekehitystiimin vetäjästä kansainvälisen virtuaalifirman johtotiimin jäseneksi saakka. Voit ideoida omia tuotteita tai ottaa vastaan yrityksiltä aitoja tuotekehitystehtäviä. Pääset vertailemaan, valitsemaan ja kehittämään tuloksekkaimmat johtamismenetelmät ja -ympäristöt sekä johtamisen toimintatavat yritysmaailmaa vastaavassa kokonaisuudessa. Johtamisessa ja tuotteiden kehittämisessä otetaan huomioon uusimmat digitaalisen toimintaympäristön vaatimukset ja ominaispiirteet.

Voit halutessasi täydentää opintojasi myös LUTin muiden koulutusohjelmien sivuopintojen tarjonnalla.

Konetekniikan maisteriohjelmat:

Advanced Structural Design and Robotized Welding

Opetus painottuu vaativissa olosuhteissa käytettävien hitsattujen rakenteiden suunnitteluun ja kestoiän määrittämiseen. Perehdyt myös kestävään kehitykseen pohjautuvien turvallisten rakenteiden suunnitteluun. DI-ohjelman toinen painopiste on robotisoidun hitsauksen hyödyntämisessä näiden rakenteiden teollisessa tuotannossa. Lisäksi saat valmiudet toimia hitsattujen rakenteiden suunnittelun ja tuotannon johtotehtävissä.

Mechatronic System Design

Opinnot yhdistävät konetekniikan ja sähkötekniikan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit soveltamaan mekaniikkaa, elektroniikkaa, säätötekniikkaa ja tietotekniikkaa koneiden sekä laitteiden suunnittelussa ja simuloinnissa, kestävän kehityksen mukaisesti. Osaamistasi voit hyödyntää mm. teollisen tuotannon tehostamiseen älykkäiden kone- ja laitejärjestelmien avulla. Saat myös valmiudet tuotesuunnittelun johtotehtäviin.

Sustainable Production in Mechanical Engineering

Saat kattavat tiedot kestävän kehityksen mukaisista nykyaikaisista valmistusmenetelmistä sekä niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Lisäksi opit hyödyntämään monipuolisesti erityyppisiä materiaaleja metalleista kuitukomposiitteihin. Opit analysoimaan haastavia valmistuskokonaisuuksia simulointityökalujen avulla sekä arvioimaan liiketoiminnan kannattavuutta. Saat myös valmiudet tuotannon johtotehtäviin.

Industrial Design Engineering

Perehdyt innovatiiviseen suunnitteluun, valmistusmenetelmiin, inhimillisiin tekijöihin, luovaan ongelmanratkaisuun, kehittyneisiin materiaaleihin, teollisuuden ja liike-elämän haasteisiin sekä ympäristökysymyksiin. Ohjelma on monipuolinen yhdistelmä tuotantosuunnittelua, teollisuussuunnittelua sekä materiaalien kehittämistä.Tätä tietoa tarvitaan, jotta voidaa täyttää teollisuuden tarpeen tuotekehityksen eri vaiheissa, tukea tuotteiden käyttäjiä sekä ratkoa ympäristöongelmia.

Lisäksi on mahdollista valita erillisvalinnan kautta kone- ja sähkötekniikan meri- ja autoteollisuuden MEC- ja ELEC-ohjelma (Turku), tai konetekniikan monimuoto-ohjelma JEDI.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Konetekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: