Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Sähkötekniikka

Tavoite

Sähkö on avainroolissa maapallon ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuva energia, globaali energiantuotannon murros ja tarve tehostaa energian käyttöä tarjoavat sähkötekniikan osaajille työtä nyt ja tulevaisuudessa.  

Sähkötekniikka sopii sinulle, jos et arkaile haasteiden edessä, olet kiinnostunut asioiden toimintaperiaatteista ja tartut innolla toimeen. Myös kiinnostus luonnontieteitä kohtaan on tärkeä ominaisuus: sähkötekniikassa sovellat matematiikkaa työkaluna sekä fysiikkaa ilmiöinä. Sähkötekniikan osaajana saat loistavan mahdollisuuden olla rakentamassa teknologista murrosta ja sähköistä tulevaisuutta.

LUTissa sovellat osaamistasi sähköistyvän yhteiskunnan uudistamiseen. Teknologian kehittyessä esimerkiksi ilmasta voidaan valmistaa puhtaasti polttoainetta aurinkoenergian avulla, sähköautot latautuvat älykkäästi ja ihmisten hyvinvointia edistetään erilaisin sähköisin sovelluksin. 

Voit syventyä myös aurinkotalouteen – ainoana yliopistona Suomessa. Aurinkotaloudella tarkoitetaan taloudellisesti tehokkainta tapaa hyödyntää auringosta saatavaa tai auringon avulla tuotettua energiaa.

Koulutusohjelman painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella. LUT erottuu joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelma tekee yhteistyötä muiden tekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä ja ohjelmassa on myös vahva kytkentä talouden opintoihin. 

Mitä sähkötekniikan koulutusohjelmassa oppii?

Ohjelmassa opit ymmärtämään, kuinka sähköenergia syntyy, miten sitä siirretään ja käytetään, kuinka sähköjärjestelmiä ohjataan ja miten sähkömarkkinat toimivat. Opit myös kehittämään uusia sähköteknisiä laitteita ja järjestelmiä. 

Opinnoissasi painotetaan energiatehokkuutta sekä puhtaan energian tuotantoa ja käyttöä. Syvennyt muun muassa älykkääseen sähköverkkoon, tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan, sähkökoneisiin, automaatioon sekä tehoelektroniikkaan. Hallitset sähköön liittyvät ilmiöt sekä sähkötekniikan ja elektroniikan toimintaperiaatteet. 

Koulutuksen sisältö

Kaksivaiheisessa koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kolmivuotisen tekniikan kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin opinnot sisältävät kaikille sähkötekniikan opiskelijoille yhteisiä yleissivistäviä yleisopintoja, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja sekä sähkötekniikan aineopintoja, kuten sähköverkkotekniikkaa, sähköturvallisuutta ja laboratoriotöitä. Lisäksi valitset sivuopintokokonaisuuden kahdesta valinnaisesta vaihtoehdosta:

 1. Energiatalous
 2. Teollisuuselektroniikka 

Energiatalouden opinnoissa perehdyt erilaisiin sähkön- ja lämmön tuotantomuotoihin, energialiiketoiminnan haasteisiin sekä energian tuotannon ja käytön kannattavuuteen liittyviin näkökohtiin.

Teollisuuselektroniikan opinnoissa perehdyt analogiseen ja digitaaliseen elektroniikkaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen sekä digitaaliseen säätämiseen, mikroprosessoreihin ja niiden ohjelmointiin.

Tarkemmat sähkötekniikan kandidaatin tutkinnon opintosisällöt löydät opinto-oppaasta.

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmassa.

Sähkötekniikan maisteriohjelma

Kandidaatinopintojen jälkeen voit jatkaa opintojasi suoraan sähkötekniikan maisteriohjelmassa. Opit soveltamaan sähkötekniikan keskeisiä teorioita sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin sekä alan tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Saat valintasi mukaan syvälliset tiedot elektroniikasta, sähköverkkotekniikasta tai sähkökäyttöjen tekniikasta. Vaihtoehtoisesti voit syventyä aurinkotalouteen tai sähkömarkkinoihin

Sähkötekniikan DI-vaiheen opinnoissa voit koota haluamasi opintopaketin valitsemalla 2–3 itseäsi kiinnostavaa moduulia:

 1. Sähköverkot
 2. Electricity Market 
 3. Electrical Drives
 4. Power Electronics
 5. Design of Electrical Machines
 6. Electric Conversion Systems
 7. Solar Economy
 8. Control and Automation
 9. Embedded Systems
 10. Elektroniikan komponentit
 11. Elektroniikan tuotesuunnittelu
 12. Microelectronics

Diplomi-insinöörin ohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Voit hakea myös erillishaun kautta etäopiskeluohjelmaan ja suorittaa moderneja energiajärjestelmiä koskevan DIODI-ohjelman tai kone- ja sähkötekniikan MEC & ELEC -ohjelman etä- ja monimuoto-opintoina.

Uusiutuvat energiajärjestelmät ovat LUTin sähkötekniikan tutkimuksen polttopisteessä. Etsimme muun muassa energian jakeluun ja varastointiin ratkaisuja, jotka mullistavat maailman. Rakennamme energiajärjestelmää, jossa polttoaineita tuotetaan aurinkosähkön avulla vedestä erotetusta vedystä ja hiilidioksidista. Samoista raaka-aineista tuotamme myös ruokaa – proteiinijauhetta, joka voi mullistaa perinteisen ruuantuotannon. 

Koulutusohjelman painotukset on valittu työelämässä tarvittavan osaamisen perusteella. LUT erottuu joukosta laaja-alaisuudella: sähkötekniikan ohjelmassa on vahva kytkentä talouden opintoihin ja yhteistyö energiatekniikan, konetekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusohjelmien kanssa on tiivistä. Myös osa kandidaatinopinnoista on näillä koulutusohjelmilla yhteisiä. Myöskään sähkömarkkinoihin liittyviä aiheita ei käsitellä muualla yhtä laajasti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Sähkötekniikka ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: