Sivuston käyttötapa: Mobiili

Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
4 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Pori
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

SAMK:ssa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa keskitytään erityisesti sähkövoima- ja automaatiotekniikan koulutukseen, jota tarvitaan teollisuusautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä. Opinoissasi voit myös suuntautua tietotekniikkapainotteisiin opetussisältöihin. Koulutuksessa arvostetaan myös kielitaitoa, sillä sähkötekniikan alalla suomalaiset ovat kansainvälisesti arvostettuja tekniikan ja palvelujen kehittäjiä.

Omatoimisuus ja itseohjautuvuus on tärkeä osa oppimisprosessia. Tämä näkyy erityisesti laboratoriotyöskentelyssä. Laboratoriossa tehtävät työt ovat pääsääntöisesti laajahkoja ryhmätöitä, joissa ryhmän jäsenet määrittelevät omat tehtävänsä asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Periaatteena on käytännönläheinen työskentely.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tarjotaan sähköteknistä koulutusta riittävästi siten, että sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojen loppuvaiheessa sähköturvallisuustutkinto, joka yhdessä työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkötöitä.

Opintojen myötä:

  • tutustut sähkö- ja automaatioinsinöörin työnkuvaan ja tehtäväkenttään
  • ymmärrät sähkötekniikan lakeja
  • opit sähköautomaation perusteet
  • käsittelet sähkötekniikan ilmiöitä matematiikan keinoin ja osaat soveltaa näitä erityisesti sähkökäyttöjen, sähkönjakelujärjestelmien ja sähköautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä.

 

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Näitä opiskelet:

  • Asennustekniikka
  • Sähkökäyttötekniikka
  • Automaatiotekniikka
  • Sähkövoimatekniikka
  • Kunnossapitotekniikka
  • Tietotekniikka

Yhteisissä insinööriopinnoissa (60 op) opiskellaan viestintää, kieliä, matematiikkaa, fysiikkaa sekä yrittäjyyttä. Lisäksi opiskelijalle annetaan laaja-alaista perustietoa, joka luo pohjan painottaa opintoja oman kiinnostuksen mukaan.

Yhteiset ammattiopinnot (noin 60 op) kuuluvat kaikille sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille. Sähkötekniikan osa sisältää tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteita, sähköturvallisuutta, sähkömittauksia sekä elektroniikan ja digitaalitekniikan lisäksi sähköalan materiaalikemiaa. Teollisuusautomaatiossa käsitellään automaation ja ohjelmoinnin sekä sähkökoneiden ja –käyttöjen perusteita, joita harjoitellaan laboratoriossa. Myös koneturvallisuus ovat osa opintoja. Suunnittelussa mukana ovat talous, projektitoiminta sekä teollisuuden sähkösuunnittelu määräyksineen.

Automaatioon suuntautuneet opiskelijat syventävät osaamista ohjausjärjestelmistä, kenttäväylistä ja käyttöliittymistä. Koneautomaation moduulissa opiskellaan konenäköä, robotiikkaa, simulointia sekä liikkeenohjausta. Ohjelmointipainotteisessa moduulissa opiskellaan tietokantoja, internet- ja sovellus-ohjelmointia sekä laiteohjauksia. Tarjolla on myös kiinteistöautomaation moduuli, jossa opiskellaan kiinteistöautomaation perusteita, suunnittelua sekä toteutetaan kiinteistön ohjaussovelluksia. Automaatiota voi laajentaa myös prosessi- ja säätötekniikalla.

Sähkövoimaan suuntautuneet opiskelijat syventävät osaamista sähkön tuotannon, siirron ja jakelun moduulin mukaisesti. Kiinteistön sähkösuunnittelu ja asennukset energiatalouden kanssa muodostavat oman moduulin. Teollisuuteen suuntautuu sähkökoneet ja –käytöt, jossa huomioidaan myös kunnossapito.

Tietotekniikkapainotuksessa keskitytään ohjelmointi- ja tietojärjestelmätaitojen syventämiseen. Opiskelijan on mahdollisuus hankkia laaja-alaista tietämystä muuan muassa useista ohjelmointikielistä eri kohdealueille, data-analytiikan soveltamisesta yritysten tarpeisiin ja palveluiden toteuttamisesta IoT-ympäristöihin (Internet of Things).

Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää opintoja omasta tai jostain toisesta koulutuksesta.

Hakeminen ja kelpoisuus

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu on noin 6000 opiskelijan ja 400 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueella Satakunnan ammattikorkeakoulu on merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä. SAMK profiloituu teollisuuskorkeakouluksi painottaen uudistumista, vientiosaamista ja työvoiman toimintakykyä. SAMKin visio on, että jokainen...


Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Satakunnan ammattikorkeakoulu yhteystiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23
28130 Pori

Arvioinnit

Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Tietotekniikan taitajaksi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa valmistut ohjelmistokehittäjäksi, hyvinvointiteknologia-asentajaksi tai elektroniikka-asentajaksi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: