AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Ei arviointeja

Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Insinööri (AMK) | Sähkö- ja automaatiotekniikka | päivätoteutus

Tavoitteena on, että:

  • opit tuntemaan sähkö- tai automaatioinsinöörin tehtäväkentän
  • ymmärrät sähkötekniikan lakeja
  • tunnet automaation ohjausjärjestelmien eri osa-alueet
  • käsittelet sähkötekniikan ilmiöitä matematiikan keinoin ja osaat soveltaa näitä erityisesti sähkökäyttöjen ja sähkönjakelujärjestelmien suunnittelu- ja käyttötehtävissä
  • opit työskentelemään itsenäisesti ja tiimissä
  • ongelmanratkaisukyvyn kehittyminen
  • laboratoriotyöskentelyllä vahvistat ja syvennät teoriassa esitettyjä asioita

Koulutus koostuu sähkövoimatekniikan opinnoista sekä laajasta automaatiotekniikan painotuksesta. Sähköasennusoikeuksiin tarvittavat opinnot sisältyvät sähkövoimatekniikan opintoihin. Automaatiotekniikassa keskitytään teollisuusautomaatioon ja robotiikkaan. Yhdessä opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi teollisuusautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä. Koulutuksessa on monipuoliset mahdollisuudet opiskella laaja-alaisesti myös muiden koulutusohjelmien opintoja.

Sähkö- ja automaatiotekniikan lisäksi suuntautuminen tietotekniikkapainotteisiin opetussisältöihin on myös mahdollista.

Opintojen loppuvaiheessa on mahdollista suorittaa sähköturvallisuustutkinto, joka yhdessä sähkövoimatekniikan opintojen (valtioneuvoston asetuksessa 1434/2016) sekä riittävän työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkö-/käyttötöitä.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Koulutus mahdollistaa kolme suuntautumista: automaatio, sähkö ja tietotekniikka. Sähkövoimatekniikka tarjoaa riittävät opinnot sähköpätevyyksien hankintaan. Automaatiotekniikka painottuu kappaletavara-automaatio ja robotiikkaan. Tietoteknisessä painotuksessa tietoverkot, palvelimet, ohjelmointi ja datan käsittely ovat opiskelun keskiössä.

Automaatioon suuntautuneet opiskelijat syventävät osaamista ohjausjärjestelmistä, kenttäväylistä ja käyttöliittymistä. Robotiikassa opiskellaan konenäköä, robotiikkaa ja simulointia. Ohjelmointipainotteisessa moduulissa opiskellaan tietokantoja, verkkosovelluksia, työpöytäsovellusten tekoa sekä laiteohjauksia. Tarjolla on myös kiinteistöautomaation moduuli, jossa opiskellaan kiinteistöautomaation perusteita, suunnittelua sekä toteutetaan kiinteistön ohjaussovelluksia. Automaatiota voi laajentaa myös prosessi- ja säätötekniikalla.

Sähkövoimaan suuntautuneet opiskelijat syventävät osaamista sähkön tuotannon, siirron ja jakelun moduulin mukaisesti. Kiinteistön sähkösuunnittelu ja asennukset energiatalouden kanssa muodostavat oman kokonaisuuden. Teollisuuteen suuntautuu sähkökoneet ja –käytöt, jossa huomioidaan myös kunnossapito.

Tietotekniikkapainotuksessa keskitytään ohjelmointi- ja tietojärjestelmätaitojen syventämiseen. Opiskelijan on mahdollisuus hankkia laaja-alaista tietämystä muuan muassa useista ohjelmointikielistä eri kohdealueille, data-analytiikan soveltamisesta yritysten tarpeisiin ja palveluiden toteuttamisesta IoT-ympäristöihin (Internet of Things).

Ammatin sisäistäminen tapahtuu myös harjoittelussa. Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja arvioitua.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Insinööri (AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu