Ylemmät AMK-tutkinnot

Johtaminen ja palveluliiketoiminta | Tradenomi | YAMK

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Johtaminen ja palveluliiketoiminta | Tradenomi | YAMK

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelija hankkii valmiudet liiketoiminta- ja verkosto-osaamista edellyttäviin vaativiin esimies-, asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Näitä valmiuksia ovat kyky jakaa tietoa, luoda käsitellyn tiedon pohjalta uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin, kuten jatkuvan muutoksen johtaminen, moninaisuus työyhteisöissä ja asiakaskunnassa, globaali verkottuminen, kyky ennakoida työelämän muutostarpeita sekä rohkeus ja käytännön taidot tehdä päätöksistä totta. Koulutus vahvistaa esimies-, ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Opiskelijan tutkimus- ja kehitystyötaidot paranevat, ja tutkinnon suoritettuaan hän pystyy toimimaan organisaatiossaan ns. muutosagenttina. Hankitun tiedon tulkitsemisen ja soveltamisen taito vahvistuu käytännönläheisesti. Koulutuksen tavoitteena on, että:

• opiskelija hankkii valmiudet kehittää ja johtaa liiketoimintaa ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella

• opiskelijan liiketaloudellinen osaaminen muuttuvassa kotimaisessa ja kansainvälisessä ympäristössä lisääntyy ja syvenee

• koko oppimisprosessi edistää työelämän ja korkeakoulutuksen verkottumista kotimaassa ja kansainvälisesti.

 

Ylempi AMK -tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen. Se syventää työelämässä tarvitsemaasi asiantuntijuutta ja parantaa mahdollisuuksiasi edetä urallasi. Koulutuksen aikana, kontaktipäivissä ja verkkotyöskentelyssä korostuu mahdollisuus vertaisoppimiseen erilaisten toimialojen asiantuntijoiden välillä. Meiltä valmistuu vahvoja, itsenäisiä ja osaavia ihmisten ja asioiden johtajia!

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan valmiudet kehittää ja johtaa yrityselämän ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella kasvavat. Lisäksi opiskelijan liiketoimintaosaaminen muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä syvenee.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto parantaa opiskelijan mahdollisuuksia sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syvennytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Opiskelija voi suuntautua digitalisaatio-osaamisen, johtamisen tai oikeudellisen osaamisen syventämiseen. Myös tutkimus- ja kehittämisosaamista lisäävät opinnot ja tehtäväkokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot sisältyvät koulutukseen. Johtamisen ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellaan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa. Koulutuksessa oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Opiskelija pääsee päivittämään johtamistaitojaan ja parantamaan urakehitysmahdollisuuksiaan. Koulutuksen kontaktipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon välein. Ohjelmassa voi olla myös kontaktipäiviä. Kontaktipäiviin voi osallistua verkon kautta ilman läsnäoloa kampuksella. Kontaktipäivien rinnalla suuri osa koulutuksesta toteutuu yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä ja itsenäisinä verkko-opintoina.

Koulutuksen opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opetuksessa käsiteltävät aiheet syntyvät työelämän tarpeista ja opettajan tehtävänä on luoda uusia näkökulmia sekä ohjata opiskelijaa luovien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen.

Koulutuksen kontaktipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon välein. Ohjelmassa voi olla myös kontaktipäiviä. Kontaktipäiviin voi osallistua verkon kautta ilman läsnäoloa kampuksella. Kontaktipäivien rinnalla suuri osa koulutuksesta toteutuu yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä ja itsenäisinä verkko-opintoina.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Pori
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK), Restonomi (ylempi AMK)

Satakunnan ammattikorkeakoulu
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulun löydät länsirannikolta meren ääreltä ja Kokemäenjoen rannalta. Neljällä paikkakunnalla voit opiskella yli 30 koulutuksessa. SAMKin modernit kampukset luovat mahtavan pohjan käytännönläheiselle opiskelulle. Jokaisella alalla tehdään paljon yritysyhteistyötä erilaisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitoja työelämän ongelmia soveltamalla teoriaa käytäntöön....

Lue lisää oppilaitoksesta Satakunnan ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu