Sivuston käyttötapa: Mobiili

Mietitkö mihin hakisit? Tule Haavi-koulutusmessuille! 📚✨

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Savonia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
3,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Iisalmi, Kuopio
Alkavat koulutukset
Iisalmi
Kevät

Kuopio
Kevät
Sairaanhoitajakoulutus | monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Haluatko tehdä merkityksellistä auttamistyötä?

Terveydenhuoltoalan toiminta uudistuu jatkuvasti ja se asettaa haasteita tulevaisuuden asiantuntijoiden osaamiselle. Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä. Moniammatillinen ja -kulttuurinen toiminta ja asiakastyö edellyttävät hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen halua ja kykyä. Opiskelussa hyödynnetään opetusteknologiaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä, jotka luovat perustaa digitaalistuvalle toimintaympäristölle.

Sairaanhoitajan tutkinnon suoritettuasi olet osaava ja ammattitaitoinen hoitotyön asiantuntija. Sinulla on laaja-alainen hoitotyön tuntemus, hallitset hoitotyössä tarvittavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joiden avulla pystyt kriittisesti arvioimaan ja tekemään päätöksiä muuttuvissa ja ennakoimattomissa hoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen aikana opit soveltamaan, arviomaan ja analysoimaan hoitotyön osaamistasi erilaisissa ja äkillisissä hoitotyön tilanteissa, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana kotimaassa ja ulkomailla. Pystyt kehittämään ja johtamaan ammatillista työskentelyä ja kehittämishankkeita. Opit arvioimaan oman osaamisesi lisäksi myös yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamista ja kehittymistarpeita. Sairaanhoitajana sinulla on valmius jatkuvaan oppimiseen, osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sekä hoitotyön että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

Koulutuksen sisältö

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Opiskelu sisältää lähiopetusta, yksin ja ryhmässä tapahtuva itsenäistä opiskelua, verkko-opiskelua, ammattitaitoa edistävää harjoittelua erilaisissa toimintaympäristöissä ja –kulttuureissa. Monimuoto-opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Itsenäistä tai ryhmässä tapahtuvaa opiskelua on lähiviikkojen välisenä aikana. Harjoittelujaksot edellyttävät läsnäoloa.

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa teoriatieto ja käytännön osaaminen tukevat toisiaan ammattitaidon hankkimisessa. Opiskelu alkaa hoitotyöhön perehtymisestä ja etenee oman osaamisen kehittämisen ja syventämisen kautta hoitotyön soveltamiseen eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten hoitotyössä.

Opiskelusi ensimmäisenä vuonna hankit opiskelutaitoja ja hoitotyön perusteiden osaamisen. Opit tarkastelemaan ihmistä kokonaisuutena sekä hoitotyötä ja terveyden edistämistä. Opit käyttämään perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista, terveyden ja toimintakyvyn edistämisestä sekä sisätautia sairastavan potilaan hoidosta harjoitellessasi hoitotyötä.

Toisena opiskeluvuonna opit käyttämään näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista. Perioperatiivinen hoitotyö käsittää leikkausta edeltävän sekä leikkauksen aikaisen ja jälkeisen hoitotyön. Harjoittelun avulla opit myös soveltamaan ja laajentamaan tietoa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyöstä sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä. Hankit tutkimus- ja kehittämisosaamista.

Kolmantena opiskeluvuonna osaat soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja erityisryhmien asiakkaiden tarpeista sekä osaat toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaat arvioida, suunnitella ja ehdottaa ratkaisuja hoitotyön kehittämiseen osana omaa osaamistasi. Osaat soveltaa opiskelun aikana hankkimaasi tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietoutta opinnäytetyön suunnittelussa ja osaat toteuttaa ja arvioida tutkimus- ja kehittämishanketta opinnäytetyönäsi.

Viimeisenä opiskeluvuonna osaat soveltaa, arvioida ja analysoida hoitotyön osaamistasi erilaisilla hoitotyön toiminta-alueilla, kykenet työn koordinointiin ja itsenäiseen työskentelyyn hoitotyön asiantuntijana myös kansainvälisesti. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä hoitotyön asiantuntijoille, että alan ulkopuoliselle yleisölle, kykenet kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen ruotsin ja englannin kielellä.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajan opinnot ovat 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, ja tämä tarkoittaa 1 600 tuntia opiskelijan työtä. Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia, vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Tutkinto sisältää 185 opintopistettä kaikille yhteisiä ammattiopintoja. Syventäviä ammattiopintoja ovat akuutti- ja tehohoitotyö, mielenterveys- ja päihdehoitotyö eri toimintaympäristöissä, perioperatiivisen potilaan hoitotyö eri toimintaympäristöissä, sisätauteja sairastavan kliininen hoitotyö eri toimintaympäristöissä sekä palliatiivinen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Opetussuunnitelman rakenne:

  • Perusopinnot: 30 op
  • Ammattiopinnot: teoria 60 op
  • Ammattiopinnot: harjoittelu 75 op
  • Ammattiopinnot: syventävät opinnot 20 op (10 op teoriaa ja 10 op harjoittelua)
  • Ammattiopinnot: valinnaiset 10 op
  • Opinnäytetyö: 15 op

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista! Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella tutkintoon päiväopiskeluna tai työn ohessa (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja erikoistumisopinnot) sekä joustavasti avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opiskelu on työelämälähtöistä ja soveltavaa, teoriaa ja käytäntöä. Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut tunnustusta erityisesti opetuksen ja opetusmenetelmien...


Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu

Microkatu 1
70201 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.savonia.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Oppilaitoksen arvioinnit
(3,9)
Perustuu 57 arviointiin
Näytä oppilaitoksen kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus täytä seuraavat tiedot: