Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | hyvinvointikoordinaattori

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
2,5-3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2,5-3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattorin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa saat laaja-alaisen osaamisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän tuottaa ja kokoaa hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatii yhteistyössä verkostojen kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja/tai -kertomukset sekä seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumista.  

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus antaa sinulle valmiuden kehittää ja koordinoida kuntalaisten tai organisaation asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä monenlaisissa verkoistoissa (esimerkiksi kunnat, alueet, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat).  Saat varmuutta kehittää hyvinvointia strategisesta näkökulmasta tutkittuun tietoon perustuen. Koulutus vahvistaa myös osallisuusosaamistasi. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Lähipäiviä on korkeintaan kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.  

Opintojen alussa valitset asiantuntijuusopinnoista alakohtaisia opintoja 30 op. Alakohtaisia opintoja ovat: 

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettiset lähtökohdat ja rakenteet 5 op 
 • strateginen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 op 
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 op 
 • osallisuuden vahvistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op 
 • monialainen kehittäminen ja verkostotyö 5 op 
 • digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op 

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Monimuotototeutus
 • Kuopio
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, hyvinvointikoordinaattori

Tutkintonimikkeet: 

 • bioanalyytikko (ylempi AMK) 
 • ensihoitaja (ylempi AMK) 
 • fysioterapeutti (ylempi AMK) 
 • kätilö (ylempi AMK) 
 • röntgenhoitaja (ylempi AMK) 
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 • sosionomi (ylempi AMK) 
 • suuhygienisti (ylempi AMK) 
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 
Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu