Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | kliininen asiantuntija, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö

Koulutuksen aikana laajennat vaativan erityistason osaamistasi. Saat valmiudet toimia itsenäisesti ja monialaisissa tiimeissä kliinisenä asiantuntijana sekä kehittäjänä omahoidon tukemisessa, kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.  Koulutus kehittää kliinistä erityisosaamistasi vaativissa laajennetuissa asiantuntijatehtävissä.  

YAMK-tutkinnon (90 op) myötä uudistat ja kehität kansansairauksia sairastavan potilaan palveluita asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen, kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla. Keskeistä on tunnistaa kansansairauksia sairastavan potilaan hoidon tarpeet ja palvelukokonaisuus sekä hallita palveluohjaus – asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeisiin vastaten.

YAMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet koordinointi- ja konsultaatiotehtäviin sekä toiminnan kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina pääosin verkossa opiskellen, minkä lisäksi on joitakin yhteisiä lähipäiviä. Syyslukukauden 2022 aikana lähipäiviä on vain yksi; aloituspäivä 9.9.2022. Kevätlukukauden 2023 aikana lähipäiviä on 1-2, mutta ne ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen syventävät ammattiopinnot (30 op) toteutetaan Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun verkostoyhteistyönä.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettajat ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 

Tutkintonimikkeet: 

Koulutuksen sisältö

Syventävät ammattiopinnot 30 op: 

 • kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 op 
 • kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op 
 • kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5 op 
 • asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op 
 • teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5 op 
 • työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 op 

Valinnaiset yhteiset opinnot 30 op 

Opinnäytetyö 30 op  

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Kuopio
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Koulutus on suunnattu ensihoitajan, kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen kätilön, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan tutkinto ei ole opistoasteen tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan koulutus, YAMK

 • ensihoitaja (ylempi amk) 
 • kätilö (ylempi amk) 
 • sairaanhoitaja (ylempi amk) 
 • terveydenhoitaja (ylempi amk) 
Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu