Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito

Savonia-ammattikorkeakoulu, paikassa Kuopio
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Pituus
2,5–3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen

Sosiaali- ja terveysala (YAMK) | kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito

Kliinisen asiantuntijan YAMK-tutkinto-ohjelmassa vahvistat palliatiivisen hoidon osaamista ja saat tietotaidon hoidon ja hoitotyön kehittämiseen.  

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa opiskeltu ylempi ammattikorkeakoulututkinto luo edellytyksiä toimia itsenäisesti laajennetuissa asiantuntijatehtävissä palliatiivisen hoidon eri toimintaympäristöissä ja tasoilla, kliinistä erityisosaamista vaativissa tehtävissä.  

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö YAMK-tutkinnossa saavutettava osaaminen vastaa tasoltaan kansainvälisen laajavastuisen asiantuntijan (Nurse practitioner, Advanced Practice Nurse, Advanced Clinical Practitioner) osaamistavoitteita.  

Koulutuksen tavoitteena on erityisesti valmentaa palliatiivisen hoidon vaativuustasolle B/C. Koulutuksessa tapahtuva osaamisen syventäminen ei rajoitu palliatiivisen hoidon erikoisyksiköissä tapahtuvaan potilaan hoitoon ja sen kehittämiseen, vaan laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri sektoreille.  

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7. Siinä opintojen tavoitteena on antaa työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntijatehtävissä toimimista varten.   

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkkoympäristössä opiskelusta, käytännön työstä, kehittämistehtävistä ja lähiopetuksesta.

Lähipäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Osaan lähipäivistä voi osallistua verkossa. Osaan lähipäivistä opiskelijan tulee osallistua paikan päällä Microkadun kampuksella Kuopiossa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa ja kytkeä oppimistehtäviä ja opinnäytetyönsä oman työpaikkansa kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö koostuu kaikille yhteisistä ja alakohtaisista palliatiiviseen hoitoon liittyvistä opinnoista, sekä työelämää kehittävästä opinnäytetyöstä. 

Palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan työtä ja toimenkuvaa luonnehtivat syvällinen oman alan kliininen erikoisosaaminen, toiminnan autonomisuus ja tehtävien laaja-alaisuus. Asiantuntijasairaanhoitajan työ on kolmitahoista ja se toteutuu potilaan/asiakkaan luona, hoitoyhteisön kehittämisen tasolla sekä organisaation ja hallinnollisen järjestelmän parissa. 

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito YAMK -koulutuksen suunnittelu ja lähtökohdat pohjautuvat työelämän osaamis- ja kehittämisvaatimuksiin. Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden omia kokemuksia työelämästä. Kokemuksia syvennetään osaamistavoitteiden mukaisella asiantuntijatiedolla ja käytäntölähtöisillä opetusmenetelmillä. Menetelmissä korostuvat reflektiivisyys ja tiedon ja osaamisen jakamisen periaatteet. Opiskelijan rooli on aktiivinen, vastuullinen ja kriittinen. Hän kykenee tekemään omaan oppimiseensa liittyviä valintoja henkilökohtaisten kehittämishaasteidensa mukaisesti.  Kansainvälistymisosaamista vahvistetaan opinnoissa monin tavoin. Jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä vähintään 5 opintopistettä vieraskielistä opetusta.  

Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito -koulutuksen alakohtaiset ammattiopinnot (30 op) toteutetaan verkostototeutuksena ja pääasiassa verkko-opintoina yhteistyössä eri ammattikorkeakoulujen kanssa. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa yhdestä 5 opintopisteen opintojaksosta. 

Opintojen alussa valitset yhteisistä ja alakohtaisista asiantuntijuusopinnoista suoritettavat 30 opintopisteen kokonaisuudet henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelmasi mukaisesti. 

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tutkintonimikkeet: 

  • ensihoitaja (ylempi AMK) 
  • kätilö (ylempi AMK) 
  • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
  • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 
Savonia-ammattikorkeakoulu
Microkatu 1
70201 Kuopio

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Koulutamme vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Joustava koulutustapamme mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Lisäksi tarjoamme työssä olevalle henkilöstölle mahdollisuuden osaamisen uudistamiseen.  Kampuksia on kolmella paikkakunnalla: Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Savonia palvelee yli...

Lue lisää oppilaitoksesta Savonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu