Ylemmät AMK-tutkinnot

International Business Management | Master of Business Administration

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Eligible for study allowance
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Direct application January
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Eligible for study allowance
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Direct application January
Toteutustapa
Lähiopetus

International Business Management | Master of Business Administration

Työelämälähtöinen MBA-tutkinto on tarjolla juuri sinua varten, joka haluat laajentaa omia vahvuuksiasi asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tutkinnon myötä ammennat kokemusta kehittämistyöstä ja kansainvälisistä toimintaympäristöistä.

Kansainvälinen liiketoiminnan MBA-tutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuudet suorittaa ylempi korkeakoulututkinto työn ohessa. Pääset myös hyödyntämään omia kokemuksia ja tietojasi työelämästä sekä kehittämään omaa asiantuntijuuttasi.

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Se tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen sisältö

Tutkinto tarjoaa uusia ajattelu- ja toimintamalleja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen opinnoista. Opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja oman kiinnostuksensa mukaan joko kansainväliseen markkinointiin tai projektijohtamiseen. Opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, jonka kohteena on joko opiskelijan oma työnantajaorganisaatio tai muuhun käytännön työelämätaho.

Degree Programme in International Business Management -tutkinto-ohjelman kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat Aschaffenburg University of Applied Sciences Saksassa sekä University of Missouri – St. Louis Yhdysvalloissa. Yhteistyöhön kuuluvat mm. yhteisesti järjestettävät Global Master School-intensiivijaksot ja kansainväliset vierailijaluennot.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto saksalaisessa Aschaffenburgin ammattikorkeakoulussa.

Opintojen suoritustapa

Opetus järjestetään lähiopetuksena SeAMK kampuksella Seinäjoella. Lähiopetuksen lisäksi opetusta järjestetään verkko-opetuksena sekä yksilö- ja ryhmätöinä. Opetuskieli on englanti. Opetus järjestetään arkisin päiväsaikaan, mutta opiskelijan kurssivalintojen mukaan opetusta voi olla myös muina aikoina.

Hakeminen ja kelpoisuus

SeAMK Direct Application for studies.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA)