AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Röntgenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Röntgenhoitaja (AMK) | päivätoteutus

Tavoite

Röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija. Opinnoissa perehdyt röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksiin, sädehoitoon, potilaan hoitoon ja ohjaukseen sekä turvalliseen säteilyn lääketieteelliseen käyttöön. Asiakaslähtöisyys ja potilasturvallisuus ohjaavat niin opiskelua, harjoittelua kuin itse työtäkin. Röntgenhoitajana vastaat lähetteen mukaisista kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidosta. Teet työtäsi osin itsenäisesti, osin moniammatillisessa ryhmässä. Röntgenhoitajana kohtaat eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä vaatii sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä eettisiä päätöksiä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden opinnot 60 op:

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat toimia ammattikorkeakoulun oppimis- ja toimintaympäristössä. Osaat käyttää matemaattis-luonnontieteellisissä, anatomian ja fysiologian opinnoissa hankkimiasi tietoja ja taitoja röntgentutkimuksissa. Osaat ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa toimia työryhmän jäsenenä natiiviröntgentutkimuksissa sekä toimia potilaan hoitoon ja ensiapuun liittyvissä tilanteissa.

Toisen vuoden opinnot 60 op:

Toisen opintovuoden aikana laajennat osaamistasi kuvantamistutkimusten (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidon alueella. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa osaat toimia perehdytyksen jälkeen itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä kuvantamistutkimuksissa. Osaat toimia arvostavasti ja kunnioittavasti potilaita, heidän omaisiaan ja työtovereitasi kohtaan. Toimit lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti säteilyn lääketieteellisissä käyttötilanteissa. Osaat käyttää turvallisesti radiologisia laitteita. Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa opinnoissasi ja käyttää myös vierasta kieltä vuorovaikutustilanteissa.

Kolmannen vuoden opinnot 60 op:

Kolmannen opintovuoden jälkeen olet opiskellut kuvantamis- ja sädehoitoyksikön johtamista. Opiskelijana osaat optimoida potilaan säteilyaltistuksen kuvantamistutkimuksissa. Olet selvillä laadunhallintaan liittyvistä asioista röntgenhoitajan työssä. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa osaat työryhmän jäsenenä toimia vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti kuvantamistutkimuksissa (sisältäen isotooppitutkimukset) ja sädehoidossa. Teet opinnäytetyötäsi ohjatusti. Kolmantena vuonna sinulla on mahdollisuus tehdä osa opinnoistasi kansainvälisessä vaihdossa. Röntgenhoitajaopiskelijana voit toimia tilapäisesti laillistetun röntgenhoitajan tehtävissä sen jälkeen, kun olet suorittanut hyväksytysti kaksi kolmasosaa röntgenhoitajakoulutuksen opinnoista.

Neljännen vuoden opinnot 30 op:

Neljännen opintovuoden aikana syvennät ammatillista osaamistasi. Osaat toimia työryhmän jäsenenä niin, että hyödynnät oman ammattialasi kansallista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Suoritat säteilyturvallisuusvastaavan opinnot ja osaat toimia säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijana. Vastaat itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä lähetteen mukaisista potilaalle tehtävistä lääketieteellisistä kuvantamistutkimuksista, niihin liittyvistä toimenpiteistä sekä sädehoidoista. Osaat kohdata työssäsi eri-ikäisiä, eri kulttuuritaustaisia ja eri tavoin sairaita potilaita, mikä edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä nopeita, eettisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä. Opinnäytetyöprosessin aikana sinulle kehittyy tutkiva ja kriittinen työote ja osaat puolustaa omaa opinnäytetyötäsi sekä tehdä vertaisarviointia.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Röntgenhoitaja (AMK)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu