🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma | päivätoteutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, paikassa Tampere
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelma | päivätoteutus

Sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija hankkii perustaidot tiedon hankinnasta ja luo pohjan perustiedoista ja – taidoista sekä tutustuu eri ammattialojen eri toimintaympäristöihin. Opiskelija osaa tunnistaa, nimetä ja määritellä alaan liittyvät ilmiöt ja peruskäsitteistön. Opiskelija tietää ihmisten kohtaamisen ja vuorovaikutuksen sekä ammattialojen perusteet teoriassa ja käytännössä. Vuoden aikana opiskelija oppii toimimaan osana tiimiä ja verkostoja sekä kykenee toimimaan tiimin ja ryhmän ohjaajana erilaisissa työelämän projekteissa. Opiskelija suoriutuu annetuista tehtävistä ja tuntee erilaisia menettelytapoja ja osaa perustella valintojaan. Tiimissä ja työelämäprojekteissa toimimisen myötä opiskelija oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta, tarkastelemaan ja arvioimaan asioita omasta näkökulmastaan sekä tunnistamaan vuorovaikutuksensa tason ja ottamaan vastuun omasta suorittamisestaan.

Toisen opiskeluvuoden teemana on erilaisissa yhteisöissä toimiminen. Opiskelija oppii jäsentämään valitsemansa ammattialaan liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden väliset suhteet. Lisäksi hän kykenee soveltamaan, selittämään ja vertailemaan hankkimaansa tietoa suhteessa omaan toimintaansa ja ammattialan toimintaympäristöön. Toisen vuoden aikana opiskelijan tekemisessä korostuu kyky valita eri vaihtoehdoista teorian kautta perustellen sopivin menettelytapa niin omalle toiminnalle kuin toimintaympäristön kehittämiselle. Työelämäprojektien kautta opiskelijan osaaminen tehtävien ja ongelmien rajaamisessa, suunnitelmien laatimisessa sekä ongelmien ratkaisemisessa syventyy. Toisen vuoden aikana opiskelija tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta, toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Osaamisen teemoina ovat myös omalle alalle tärkeiden toimintatapojen tunnistaminen ja niiden noudattaminen sekä vastuun ottaminen ja sitoutuminen oman toiminnan lisäksi myös tiimin toimintaan. Lisäksi opiskelija oppii kuvaamaan ja arvioimaan oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Kolmannen ja neljännen vuoden opinnoissa teemana on tutkiva kehittäminen, kriittinen osaaminen ja monimuotoisissa toimintaympäristöissä toimiminen sekä yhteiskunnallinen ja globaali vaikuttaminen. Opintojen myötä opiskelijalla on ymmärrystä laaja-alaisista kokonaisuuksista ja niiden välisiä suhteita sekä kykyä analysoida ja yhdistää tietoa suhteessa käytäntöön ja eri ammatillisiin konteksteihin. Toiminnan tasolla opiskelija oppii etsimään ja soveltamaan erilaisia toimintatapoja ja ratkaisuvaihtoehtoja, perustelemaan teoriaan pohjaten valintojaan ja kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia toimintamalleja. Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen arvioiminen ja yhdisteleminen luovasti sekä uusia luoden kehittyy. Opiskelija käyttää palautetta systemaattisesti oman ja yhteisönsä ammatillisen kasvun välineenä sekä tarkastelee ja arvioi itseään sekä sitä yhteisöä tai työkokonaisuutta, jossa omalla ammattialallaan toimii. Moniammatillisissa tiimeissä ja yhteistyössä opiskelija toimii vastuullisesti, sitoutuneesti, joustavasti ja rakentavasti sekä kehittää omaa ja ryhmän vuorovaikutusta oman alan vaatimukset ja tarpeet huomioiden. Opiskelija ymmärtää toimintansa taloudelliset ja hyvinvointia edistävät vaikutukset ja osaa toimia myös niitä ennakoiden.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere on Suomen suosituin opiskelu- ja asuinkaupunki. Kaupungin sijainti, hyvät kulkuyhteydet ja harrastusmahdollisuudet, tapahtumat sekä kohtuulliset elinkustannukset tekevät siitä vetovoimaisen. Joka kuudes kaupungin yli 240 000 asukkaasta on opiskelija – täällä on helppo solahtaa joukkoon. Moni sanoo, että Tampere on...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu