🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Ylemmät AMK-tutkinnot

Taide- ja kulttuurialan johtaminen | tradenomi | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Taide- ja kulttuurialan johtaminen | tradenomi | YAMK

Taide- ja kulttuurialan johtamisen koulutuksen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurialan kehittämistä ja johtamiskäytäntöjä. Koulutuksen aikana kehität osaamistasi kulttuurialan organisaation toiminnan strategialähtöisessä kehittämisessä, talouden ja juridiikan kysymyksissä sekä työyhteisön yhteistoiminnan ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Koulutuksessa keskeisessä roolissa on kunkin opiskelijan oman johtamisidentiteetin, itsensä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Opintojen aikana pureudut oman alasi kehittämisen haasteisiin sekä tulevaisuuden toimintaympäristöihin. Taide- ja kulttuurialan toimintaympäristö elää jatkuvassa muutoksessa. Alaan vaikuttavat muun muassa teknologiset, kulttuurisisältöjen, taidekäsitysten sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset.

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja se on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta, laajentavasta osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Ydinosaaminen (40 op) koostuu kaikille Master-opiskelijoille yhteisistä opinnoista ja syventävistä Taiteen ja kulttuurin johtamisen opinnoista. Syventävissä opinnoissa opit muun muassa taide- ja kulttuuriorganisaatioiden johtamista, taide- ja kulttuurialan tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä henkilöstöjohtamista. Laajentava osaaminen (20 op) sisältää vapaasti valittavat opinnot, joita voit valita Turun AMK:n tai muiden korkeakoulujen Master-ohjelmista.

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Sen työstäminen aloitetaan jo opintojen alussa. Kehittämishankkeena toteutettavassa opinnäytetyössä yhdistyy selkeä tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkentä käytännön työhön, ja se suoritetaan useimmiten opiskelijan omassa organisaatiossa tehtävänä kehittämis- tai tutkimustyönä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutus on suunnattu työelämässä pätevöityneille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita esimiestyöstä ja johtamisesta. Aikaisempi kokemus eri taide- ja kulttuurialan organisaatioissa tarjoaa hyvän lähtökohdan koulutukseen hakeutumiselle ja siitä hyötymiselle.

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK)

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu