Sivuston käyttötapa: Mobiili

Käsityön aineenopettaja (Rauma)

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Rauma
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Käsityön aineenopettaja (Rauma)

Tavoite

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa saat valmiudet toimia käsityönopettajana ja opettajuuden asiantuntijana yleissivistävässä perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Saat myös perusvalmiudet tuottaa tieteellistä tietoa käsityön pedagogisista tuottamisprosesseista ja niiden ohjaamisen ja opettamisen kysymyksistä. Opinnot ohjaavat sinua tutkivaan opettajuuteen ja elinikäiseen opettajuuden kehittämiseen.

Tutkinto-ohjelma perustuu käsityökasvatuksen tieteelliseen tutkimukseen ja käsityön opetuksen ja opettajuuden käytäntöihin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Koulutuksen aikana

  • perehdyt käsityökasvatuksen ja kasvatustieteen tieteenaloihin
  • perehdyt monimateriaalisen käsityö-oppiaineen tietojen ja taitojen hallintaan
  • tutustut käsityön työelämän yhteiskunnalliseen tuntemukseen
  • saat valmiudet tunnistaa ja ratkaista käsityökasvatuksessa esille tulevia ongelmia
  • osaat hyödyntää verkkoympäristöjä, -ohjelmistoja ja sosiaalista mediaa mielekkäästi osana opetus- ja ohjaustyötäsi

Koulutuksen sisältö

Tutkinto-ohjelma tukeutuu käsityökasvatuksen, kasvatustieteen ja muotoilun tutkimukseen. Opinnoissa tuetaan yksilöllistä ja yhteisöllistä aktiivista tiedon etsintää ja osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on kehittyä opettamisen, oppimisen ja ohjaamisen asiantuntijaksi, joka ymmärtää toimintansa eettisen ja teoreettisen perustan, toimii innovatiivisesti, tutkimusorientoituneesti ja tulevaisuussuuntautuneesti.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto


Arvioinnit

Käsityön aineenopettaja (Rauma) ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.