Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustiede

Turun yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Turku
Kandiohjelmat

Kasvatustiede

Tavoite

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut kasvatusalan asiantuntemusta edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteiden kenttä kattaa koko ihmisen elämänkaaren matkan lapsuudesta vanhuuteen.

Opiskelijana pääaineesi voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Opinnoissa perehdyt oman pääaineesi tutkimuskohteisiin (ks. Tutkimuksen painopisteet) sekä tutkimuksen perusteisiin.

Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiuksia:

 • ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää
 • itsenäisen tutkimustiedon tuottamiseen
 • työelämässä toimimiseen
 • jatkuvaan oppimiseen ja oman ammattitaitosi ylläpitämiseen.

Koulutuksen sisältö

Kasvatustieteen opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kasvatuksen ja oppimisen teoriat ja käytännöt
 • koulutuspolitiikka
 • koulutusjärjestelmät
 • koulutuksen suunnittelu ja arviointi

Aikuiskasvatustieteen opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • aikuiskoulutusjärjestelmä
 • aikuiskoulutuksen ja työelämän väliset yhteydet
 • aikuiskoulutuspolitiikka
 • koulutuksen suunnittelu, hallinto ja arviointi
 • elinikäinen oppiminen

Erityispedagogiikan opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • erityiskasvatusjärjestelmä
 • erityiskasvatuksen tarpeen arviointimenetelmät
 • erityisen tuen tarpeessa olevien ihmisten oppimisen opettamisen ja ohjaamisen periaatteet 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

Turun yliopisto

Turun yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö – kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 7 erillistä laitosta. Yliopistossa opiskelee n. 20...


Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Turun yliopisto

20014 Turun yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.