🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Itsenäiset maisteriohjelmat

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, filosofian maisteri

Nykymaailman nopeissa muutoksissa viestinnän merkitys korostuu. Yhteiskunnassa tarvitaan yhä enemmän ja monipuolisempaa viestinnän osaamista ja ymmärtämistä. Tulevaisuuden viestintäammattilainen hallitsee viestinnän keinot ja välineet, hän on avoin uusille virtauksille ja muutoksille ja osaa suhtautua muutoksiin avoimesti ja analyyttisesti. Siksi maisterintutkinto Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa antaa arvokasta osaamispääomaa olipa tuleva työtehtävä sitten yrityksissä, järjestöissä tai julkisissa organisaatioissa.

Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa voit suuntautua joko organisaatioiden viestintään tai digitaaliseen mediaan.

Organisaatioiden viestintä antaa opiskelijalle valmiuksia viestinnän asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään siihen, miten organisaatiot edistävät tavoitteitaan ja luovat merkityksiä muuttuvassa viestintä- ja mediaympäristössä, sekä pohditaan organisaatioiden viestintäongelmia ja niiden ratkaisuja. Organisaatioiden viestintää tarkastellaan monitieteisesti mm. strategisen viestinnän, muutos- ja kriisiviestinnän, vastuullisuusviestinnän ja suhdetoiminnan näkökulmista. Opintoihin kuuluu myös julkisjohtamista ja valinnaisia kauppatieteiden opintojaksoja.

Digitaalinen media antaa opiskelijalle valmiuksia verkkoviestintään ja mediatyöhön liittyviin työtehtäviin. Digitaalista mediaa tarkastellaan erityisesti käyttäjän ja osin myös suunnittelun näkökulmasta. Suuntautumisvaihtoehto pohjautuu mediatutkimuksen teorioihin, ja tutkimuksessa tarkastelun kohteita ovat muun muassa sosiaalinen media, alustatalous ja digitaaliset pelikulttuurit. Opintoihin kuuluu myös talousoikeuden opintoja.

Tavoitteet

Viestinnän monialainen maisteriohjelma (VIMA) on tarkoitettu sinulle, joka haluat monitieteisen kuvan viestinnästä. Ohjelmassa viestintää tarkastellaan digitaalisen viestinnän, mediatutkimuksen sekä organisaatioiden viestinnän näkökulmasta. Viestinnän asiantuntijana tunnet viestintätieteiden eri lähestymistavat, osaat tuottaa tieteellistä tietoa viestinnän ilmiöistä ja kykenet vastaamaan viestinnän haasteisiin. Tavoitteena on laaja-alainen asiantuntijuus.

Voit suuntautua joko

  • organisaatioiden viestintään tai
  • digitaalisen mediaan.

Maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulle syntyy

  • viestintätieteiden eri lähestymistapojen muodostaman kokonaisuuden hyvä tuntemus;
  • valmiudet viestintätieteellisen tutkimuksen tuottaman tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
  • valmiudet toimia työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä;
  • valmiudet tieteellisen jatkokoulutukseen;
  • valmius viestiä hyvin ja asiakaslähtöisesti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti sekä asiantuntijoille että laajalle yleisölle.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu