AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Agrolog (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Raasepori
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Agrolog (YH) | dagstudier

Mål

Utbildningen inom bioekonomi har olika profileringar, och på denna sida kan du läsa om hur du blir Agrolog (YH). Observera att antalet studieplatser delas med skogsbruksingenjörsutbildningen.

Målet med utbildningen till agrolog är att ge de studerande en bred, praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsprinciper utgör en viktig grund.

En utexaminerad agrolog:

  • kan på ett systematiskt och hållbart sätt utföra och handleda grundläggande arbeten inom gårdsbrukets samtliga fackämnesområden
  • har en god kommunikationsförmåga på svenska, finska och engelska inom området samt behärskar de IT-verktyg som behövs inom branschen
  • kan aktivt fungera inom lantbrukets nationella och internationella nätverk
  • känner till för lantbruket relevant lagstiftning och landsbygdspolitiska program och hur dessa inverkar på olika verksamhetsförutsättningar
  • innehar tillräcklig kunskap och initiativförmåga för att starta, utveckla och överta landsbygdsföretag

Utbildningens innehåll

Centralt i studierna är kunskap i planering, produktion och hållbar användning av naturresurser. Samtidigt som branschernas krav på specialkunnande beaktas blir studerande genom gemensamma kurser inom bioekonomi bekant med hela naturbruksområdet. Delar av studierna görs i projektform eller genomförs med annan direkt växelverkan med näringslivet, i form av t.ex. studiebesök och expertföreläsningar, vilket ger många värdefulla arbetslivskontakter för studerande. Teoretiska närstudier kombineras med praktiska övningar i fält och ute i skogsterrängen.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga och breda studier som betonar biologiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar för gårdsbruk. Studerande lär sig förstå samspelet mellan odling, miljö och samhälle. Västankvarn utbildnings- och försöksgård i Ingå med en nybyggd och modern ladugård för 140 mjölkkor erbjuder extra intressanta studiemöjligheter.

Inom ramen för valbara yrkesstudier, praktik och examensarbete erbjuds goda möjligheter att utforma en egen yrkesprofil som kan tillvarata studerandes personliga intresse för specifika fackämnen, t.ex. växt- och husdjursproduktion, och stöda de individuella sysselsättningsmöjligheterna.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Raasepori
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Agrolog (YH), Agrologi (AMK)
Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu