Yrkeshögskolan Novia

paikassa Vaasa (+ 7 sijaintia)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk. Novias utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Novia erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för sina examensstuderande samt fortbildning. Novia bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Novia är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Novia erbjuder utbildningar på Bachelor- och Masternivå inom följande områden:

  • Bioekonomi
  • Företagsekonomi
  • Hälsa och välfärd
  • Konst och kultur
  • Teknik och sjöfart

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu. Noviasta löytyy koulutuksia, jotka antavat loistavan alun urallesi. Koulutuspaikkakuntia ovat Vaasa, Turku, Raasepori ja Pietarsaari. Noviassa on 4 500 opiskelijaa ja noin 320 työntekijää, jotka kouluttavat kovatasoisia ammattilaisia elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lähde: Opintopolku / Källa: Studieinfo


Koulutukset

Ammattikorkeakoulut
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Kauneudenhoitoala Paikkakunta
Bachelor of Beauty and Cosmetics | Beauty Care | full-time studies Vaasa
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenom (YH) | företagsekonomi | dagstudier Useita (3)
Kuljetus / Liikenne
Bachelor of Maritime Management | Captain | full-time studies Turku
Sjökapten (YH) | dagstudier Turku
Maatalous
Agrolog (YH) | dagstudier Raasepori
Metsätalous
Skogsbruksingenjör (YH) | dagstudier Raasepori
Muotoilu / Käsityö
Formgivare (YH) | grafisk design | dagstudier Pietarsaari
Formgivare (YH) | inredningsarkitektur | dagstudier Pietarsaari
Rakennusala
Byggmästare (YH) | dagstudier Useita (2)
Sosiaali- ja terveysala
Bachelor of Health Care | Biomedical Laboratory Science | full-time studies Vaasa
Bachelor of Health Care | Nursing | full-time studies Vaasa
Barnmorska (YH) | dagstudier Vaasa
Bioanalytiker (YH) | dagstudier Vaasa
Hälsovårdare (YH) | dagstudier Useita (2)
Sjukskötare (YH) | dagstudier Useita (2)
Socionom (YH) | dagstudier Useita (2)
Taide / Kulttuuri
Bildkonstnär (YH) | bildkonst | dagstudier Pietarsaari
Bildkonstnär (YH) | fotografering |dagstudier Pietarsaari
Musiker (YH) | dagstudier Pietarsaari
Musikpedagog (YH) | dagstudier Pietarsaari
Scenkonstpedagog (YH) | dagstudier Pietarsaari
Tekniikan ala
Bachelor of Engineering | Information Technology | full-time studies Vaasa
Bachelor of Engineering | Maritime Technology | full-time studies Turku
Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier Useita (2)
Ingenjör (YH) | el- och automationsteknik | dagstudier Vaasa
Ingenjör (YH) | lantmäteriteknik | dagstudier Vaasa
Ingenjör (YH) | maskin- och produktionsteknik | dagstudier Vaasa
Ingenjör (YH) | produktionsekonomi| dagstudier Vaasa
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Ingenjör (YH) | informationsteknik | dagstudier Vaasa
Ympäristö / Luonto
Bachelor of Natural Resources | Sustainable Coastal Management | full-time-studies Raasepori
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Tradenom (YH) | informationsbehandling | online Verkossa
Kuljetus / Liikenne
Bachelor of Maritime Management | Maritime Management | Captain | part-time studies Turku
Sosiaali- ja terveysala
Sjukskötare (YH) | flerformsstudier Useita (2)
Socionom (YH) | e-socionom | flerformsstudier Turku
Socionom (YH) | flerformsstudier Vaasa
Taide / Kulttuuri
Bachelor of Culture and Arts | Fine Arts | part-time studies Pietarsaari
Musiker (YH) | flerformsstudier Pietarsaari
Tekniikan ala
Bachelor of Engineering | Energy Technology | full-time studies Vaasa
Ylemmät AMK-tutkinnot
Kauppatiede / Liiketalous
Master of Business Administration | Digital Business and Management Vaasa
Master of Business Administration | Service Design Turku
  • = Mukana kevään yhteishaussa

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Sponsoroitu