🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa (+1 sijaintia)
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Mål

Sjukskötarna utbildas för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Det centrala i studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bland annat vårdvetenskap, vårdarbete inom olika specialområden, hälsofrämjande, medicinska och naturvetenskapliga ämnen, professionell kommunikation, etik, vårdhygien, läkemedelsbehandling, forskningsmetodik, hälsoteknologi, entreprenörskap och ledarskap. I utbildningen betonas personcentrerad vård, värdighet och professionalitet.

Innehåll

Studierna förverkligas genom simulationer, professionella diskussioner, seminarier, verkstäder, självständiga uppgifter individuellt och i grupp, nätbaserade studier och praktik. Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med andra terminen under första studieåret. Praktikperioderna förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus, rådgivningar och inom hemsjukvård. T.ex. inom Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt och Åbo stad förutsätts att studerande även kan finska. Studerande kan även ansöka om en praktikplats i sin hemkommun om möjligt. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. De kliniska studierna (praktik) utgör ungefär hälften av studierna.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Turku
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Sjukskötare (YH), Sairaanhoitaja (AMK)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu