Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
3,5 vuotta
ruotsi
AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot
Turku, Vaasa
Alkavat koulutukset
Turku
Hösten

Vaasa
Hösten

Sjukskötare (YH) | flerformsstudier

Mål

Sjukskötarna utbildas för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Det centrala i studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. I studierna ingår bland annat vårdvetenskap, vårdarbete inom olika specialområden, hälsofrämjande, medicinska och naturvetenskapliga ämnen, professionell kommunikation, etik, vårdhygien, läkemedelsbehandling, forskningsmetodik, hälsoteknologi, entreprenörskap och ledarskap. I utbildningen betonas personcentrerad vård, värdighet och professionalitet.

Innehåll

Studierna förverkligas genom simulationer, professionella diskussioner, seminarier, verkstäder, självständiga uppgifter individuellt och i grupp, nätbaserade studier och praktik. Handledd praktik inom social- och hälsovården ingår i studierna från och med andra terminen under första studieåret. Praktikperioderna förverkligas t.ex. på hälsocentraler, sjukhus, rådgivningar och inom hemsjukvård. T.ex. inom Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt och Åbo stad förutsätts att studerande även kan finska. Studerande kan även ansöka om en praktikplats i sin hemkommun om möjligt. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och delta i internationella projekt. De kliniska studierna (praktik) utgör ungefär hälften av studierna.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Sjukskötare (YH), Sairaanhoitaja (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Sjukskötare (YH) | flerformsstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.