🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Tradenom (YH) | informationsbehandling | online

Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Etätoteutus

Tradenom (YH) | informationsbehandling | online

Mål

Målet med utbildningen är att du får en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom informationsbehandling med företagsekonomi som grund. Utbildningen riktar sig mot det praktiska arbetslivet och ger dig färdigheter att efter avlagd examen fungera som sakkunnig inom företag och andra organisationer. Utbildningen ger dig också goda färdigheter att verka som företagare. Hållbar utveckling är grunden för vår framtid. Vi har integrerat hållbarhetsaspekt i läroplanen och jobbar på högskolenivå för de globala hållbarhetsmålen.

Studierna sker i huvudsak på distans. Studier som är gemensamma för dagstudierna till tradenom kan också beroende på din livssituation bli en del av din studieplan om du vill delta i studiegemenskapen på campus och kan kombinera när- och distansstudier på ett flexibelt sätt.

Helheten för fördjupade studier genomförs på engelska, de övriga studierna är på svenska. Det betyder att du också får färdigheter att arbeta i en internationell miljö där kännedom om terminologin på engelska är speciellt viktig. Du får även en bra grund till kommunikationsfärdigheter i utbildningen. God kommunikation är förutsättningen till fungerande organisationer och ett gott ledarskap.


Under din studietid har du möjlighet att forma din inlärning och din kunskap genom att utföra projekt i samarbete med företag eller andra uppdragsgivare. Med dessa utvecklingsprojekt främjar du ditt analytiska tänkande och lär dig koppla teori till praktik. Samtidigt bygger du grunden till nätverk för din framtida karriär.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • ruotsi
  • Hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenom (YH)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu