Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Opintotukikelpoinen
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku, Vaasa

Alkavat koulutukset
Turku
Syksy

Vaasa
Syksy

Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Mål

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier/praktik.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier/praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna/praktik utgör ungefär hälften av studierna. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Hälsovårdare (YH), Terveydenhoitaja (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Hälsovårdare (YH) | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.