Sivuston käyttötapa: Mobiili

Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Turku, Vaasa
Alkavat koulutukset
Turku
Hösten

Vaasa
Hösten

Hälsovårdare (YH) | dagstudier

Mål

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, och handledda kliniska studier/praktik.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Utbildningens innehåll

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier/praktik ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 3-8 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna/praktik utgör ungefär hälften av studierna. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Hälsovårdare (YH), Terveydenhoitaja (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Hälsovårdare (YH) | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.