Sivuston käyttötapa: Mobiili

Formgivare (YH) | inredningsarkitektur | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Pietarsaari
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Formgivare (YH) | inredningsarkitektur | dagstudier

Mål

Studier i inredningsarkitektur ger kunskap om rummets olika funktioner, rummets utformning, material, ljussättning, ytans färgsättning och utsmyckning. Studerande utvecklar sin kreativitet inom rums- och inredningsplanering.

Målet med utbildningen är att ge en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess. Studerande utvecklas till professionella formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder.

Utbildningen inom inredningsarkitektur är den enda svenskspråkiga på högskolenivå inom detta område i Finland. En stor del av studierna är projektbaserad undervisning som ger en god inblick i yrket och goda kontakter till arbetslivet.

Utbildningens innehåll

Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter där bland annat teckning, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning är viktiga redskap. Som studerande jobbar du i samarbetsprojekt med näringslivet eller med projekt som förverkligas inom skolan. Projekten är endera av offentlig eller privat karaktär. Tyngdpunkten ligger på människans behov och trivsel.

I högskolans olika verkstäder får du under studietiden förverkliga och experimentera fram produkter till rummets olika behov. Designprocessen innebär ofta att man börjar med idéarbete som följs av skissering och modellbygge.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare och teamarbete betonas.

Studerande kan redan under studietiden bli medlemmar i den riksomfattande föreningen för inredningsarkitekterna SIO och Inredningsplanerarna SI r.f.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Formgivare (YH), Muotoilija (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Formgivare (YH) | inredningsarkitektur | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.