Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
AMK-tutkinnot, päiväopinnot
Raasepori, Vaasa
Alkavat koulutukset
Raasepori
Hösten

Vaasa
Hösten

Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier

Mål

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för boende, jobb och fritidsaktiviteter. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och skapa och utforma byggnader, de fysiska ramarna för människors framtid och samhället.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga och framgångsrika byggnadsingenjörer. Utbildningen är upplagd så att den fungerar väl både om studerande har yrkesexamen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell, Inveon eller Prakticum) eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. I byggingenjörsstudierna lär man sig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Studerande behärskar byggnadsteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Studerande utvecklar sina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Studerande lär sig genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden! Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll

Studierna i byggnadsteknik delas in i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Planering, konstruktion, produktion, infrabyggande, sanering, förvaltning och underhåll av fastigheter och samhällstekniska anläggningar bildar kärnan i utbildningen.

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning då den avgående klassens studerande är ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet.

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.