AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa (+1 sijaintia)
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ingenjör (YH) | byggnads- och samhällsteknik | dagstudier

Mål

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för boende, jobb och fritidsaktiviteter. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och skapa och utforma byggnader, de fysiska ramarna för människors framtid och samhället.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga och framgångsrika byggnadsingenjörer. Utbildningen är upplagd så att den fungerar väl både om studerande har yrkesexamen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell, Inveon eller Prakticum) eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. I byggingenjörsstudierna lär man sig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Studerande behärskar byggnadsteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Studerande utvecklar sina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Studerande lär sig genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden! Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll

Studierna i byggnadsteknik delas in i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår matematik, fysik, språk och andra allmänna ämnen. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. Planering, konstruktion, produktion, infrabyggande, sanering, förvaltning och underhåll av fastigheter och samhällstekniska anläggningar bildar kärnan i utbildningen.

Yrkespraktiken och samarbetet med arbetslivet är fundamentala delar av utbildningen. Detta samarbete fördjupas under det sista läsårets hösttermin i form av företagsförlagd utbildning då den avgående klassens studerande är ute i arbetslivet för att få praktisk erfarenhet.

Studierna avslutas med ett omfattande examensarbete inom ett ämnesområde med anknytning till utbildningen. Examensarbetet utförs i de flesta fall som ett samarbetsprojekt med arbetslivet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Lähiopetus
  • Raasepori
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)

Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu