AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Ingenjör (YH) | el- och automationsteknik | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia, paikassa Vaasa
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
4 vuotta
Opiskelukieli
ruotsi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Ingenjör (YH) | el- och automationsteknik | dagstudier

Mål

Studier inom el- och automationsteknik leder till en ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och tar normalt fyra år i anspråk.

Målet med utbildningen är att ge studeranden ett bredbasigt och mångsidigt tekniskt kunnande inom såväl el- och automationsteknik som inom informationsteknik och energi- och miljöteknik. Kunnandet kompletteras med förmågan att kreativt lösa tekniska problem, utveckla nya produkter, arbeta i projekt samt kommunicera och samarbeta med andra människor. De moderna utrymmena i Technobothnia på campusområdet, och i utbildningens egna projekt- och utvecklingslaboratorier används för laborationer, examensarbeten och för övriga projekt. Undervisningen är anpassad till arbetslivets kommande behov.

Utbildningens innehåll

Automationsteknik

Studierna inom automationsteknik fokuserar på industriell automation och reglering, elektronik samt data- och kommunikationsteknik. Studerande ges beredskap att tillgodogöra sig de snabba förändringar branschen genomgår, samt delta i och bidra till denna förändring.

Elkraftsteknik

Studierna inom elkraftsteknik fokuserar på elanläggningar och elmaskiner samt kraftelektronik. Utbildningen är problemorienterad och betonar ett självständigt och kreativt tänkande.

Energy Technology

Studierna inom Energy Technology sker på engelska i en internationell grupp av studeranden. Studierna innefattar modulerna Environmental Engineering, Process Engineering, Energy Systems och Systems Engineering. Utbildningen ger färdigheter att kreativt och lösningsorienterat arbeta självständigt och i grupp med energi- och miljötekniska frågor, med ett speciellt fokus på distribuerade energisystem och effektiva, intelligenta energitekniska lösningar.

Informationsteknik

Studierna ger en flexibel och mångsidig plattform för arbete inom IT-branschen samt inom det datatekniska området. Utbildningen ger studerande de verktyg som behövs för att behärska de senaste och viktigaste teknikerna som används. Studerande lär sig att lösa problem på ett praktiskt sätt och att reda ut begrepp och behov. Under studierna konstruerar studerande lösningar, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, med tyngdpunkt på programmeringsteknik.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • ruotsi
  • Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Ingenjör (YH), Insinööri (AMK)
Yrkeshögskolan Novia
Wolffskavägen 31
65200 Vasa

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och har campus i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande är Novia den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt...

Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu