Sivuston käyttötapa: Mobiili

Bildkonstnär (YH) | bildkonst | dagstudier

Yrkeshögskolan Novia
Yhteenveto
4 vuotta
ruotsi
Hösten
Viimeinen hakuaika: Gemensam ansökan
   
Lähiopetus
Pietarsaari
AMK-tutkinnot, päiväopinnot

Bildkonstnär (YH) | bildkonst | dagstudier

Mål

Studera bildkonst, arbeta inom den fria konsten! Utbildningen ger färdigheter för att kunna förverkliga konstnärliga uppdrag och projekt. Fokus i undervisningen ligger på det personliga kreativa tänkandet och det konstnärliga skapandet. Våra tre lika stora tyngdpunktsområden inom branschen är  

  • Det individuella uttrycket; freelance-uppdrag och den egna agendan 
  • Den offentliga konsten; arkitekturrelaterade uppdrag, offentlig utsmyckning och miljökonst tillsammans med samarbetspartners 
  • Den sociala konsten; relationell social konst, evenemangskonst, konsultuppdrag, projektarbete, ställningstaganden etc. 

Utbildningen hanterar den fria samtidskonsten med dess olika uttryck. Medier och tekniker vi använder oss av är många: film, multimedia- och videokonst, måleri, performance, grafik, fotografi, relationell estetik (Community Art), teckning, skulptur, installations- och rumsrelaterad konst, ljudkonst etc. 

Det viktigaste och primära för utbildningen är att varje studerande skall kunna få utveckla sitt eget uttryck. Inom den fria konsten skall det inte finnas några gränser för den individuella tanken och längtan till kreativa visuella lösningar! Det skall inte finnas tekniska tvång som styr ens uttryck! Det är alltid den egna idén, tanken, visionen och den individuella etiken som styr och vägleder. Lärarens roll är att fungera som guide och tutor. 

En idé och tanke uttrycks kanske vissa gånger tydligare via ett fotografiskt uttryck än en teckning, eller tvärtom. Någon gång kanske man har en idé som bäst uttrycks i rörlig bild, en målning eller som en installation. Inom bildkonst är det ofta den studerande som problematiserar!  

Utbildningens innehåll

Kurser (workshops) i tekniker och uttryck (t ex måleri, skulptur, grafik, video, fotografi, ljud) blandas med ateljéstudier; perioder då studerande fördjupar sig i det egna arbetet (både tekniskt och tematiskt). I ateljéstudierna sker undervisningen genom individuell handledning. 

För att skapa kontinuitet och koncentration i studierna så är utbildningen och arbetet till största delen uppdelad i perioder och större kursblock. Som studerande sysslar du ända från studiestarten med egen fördjupning och eget skapande. Detta för att så fort som möjligt ges en möjlighet att finna ditt uttryckssätt och få tid till koncentration. Alla studerande erbjuds egen ateljé och studioplats. 

Samtidskonst är ett centralt begrepp i studierna. Samtidskonsten innefattar en stor mängd konstarter och tekniker. Konst är kommunikation genom en variation av former och uttryck. Under fyra år av studier finns både tid och möjlighet att på olika sätt fördjupa sig både i tematik och teknik – samt studera specifikt de tekniker/uttryck de studerande personligen är mest intresserade av. Studerande ska kunna plocka ut och utnyttja ”de bästa bitarna” för att skapa en egen profil. 

Parallellt med praktiskt konstutövande läser studerande teoretiska ämnen (t ex konsthistoria, kulturkunskap) som förklarar konst och samhälle ur olika perspektiv. Utbildningen i bildkonst har också ett Artist in Residence-program vilket innebär att internationella konstnärer ofta är verksamma på campus. Kontinuerligt arrangeras även ”Artist Talks” där yrkesutövande konstnärer presenterar sitt arbete samt diskuterar yrkesrelaterade frågor ofta ur ett internationellt perspektiv. 

Utbildningen är den enda svenskspråkiga utbildningen för bildkonst på högskolenivå i Finland. Bildkonststudierna är kostnadsfria men studerande står själva för materialkostnader som uppstår i samband med studierna. 

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Ansökan via www.studieinfo.fi.

Tutkinto / todistus

Bildkonstnär (YH), Kuvataiteilija (AMK)

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan...


Lue lisää oppilaitoksesta Yrkeshögskolan Novia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Yrkeshögskolan Novia

Wolffskavägen 31
65200 Vasa


Arvioinnit
Bildkonstnär (YH) | bildkonst | dagstudier ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.