🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Fyysikon koulutus

Fyysikolla on vahvat koulutuksen myötä kartutetut perustiedot fysiikasta, joilla hän mallintaa ja selittää luonnonilmiöitä kokeellisin ja teoreettisin keinoin. Ammatissa hyödynnetään matemaattista ajattelua, tarkkuutta, pitkäjänteisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Fyysikon tutkinto antaa mahdollisuudet moniin työtehtäviin tutkimuksen, teollisuuden ja opetuksen parissa.

Missä opiskella fyysikoksi?

Fyysikoksi voi opiskella yliopistossa suorittamalla filosofian maisteritutkinnon fysiikan alalta. Tutkinto muodostuu kolme vuotta kestävästä luonnontieteiden kandidaatin tutkinnosta ja kaksi vuotta kestävästä filosofian maisteritutkinnosta. 

Yliopistojen luonnontieteellisillä koulutusaloilla voi opiskella fysiikan eri muotoja, kuten teoreettista ja soveltavaa fysiikkaa, materiaalitiedettä, biofysiikkaa tai elektroniikkaa. Fysikaalisiin tieteisiin lukeutuu myös geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede.

Fyysikoksi valmistutaan myös teknillisen fysiikan diplomi-insinöörin tutkinnosta. Teknillisen fysiikkan ja matematiikan opinnot antavat pohjan tulevaisuuden teknologioiden kehittämiselle ja avaa ovet yrityselämään, tieteeseen ja tutkimukseen.

Fysiikan aineenopettajakoulutukseen sisältyy maisterintutkinnon lisäksi opettajan pedagogiset opinnot ja yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajaksi peruskouluihin tai lukioihin tähtäävä voi ottaa sivuaineiksi matematiikkaa ja kemiaa.

Fyysikko työelämässä

Fyysikko tutkii,opettaa tai soveltaa fysiikkaa työssään. Fyysikot työllistyvät erilaisten oppilaitosten palvelukseen, kuten yliopistoihin, ammattikoreakouluihin, lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja peruskouluihin. Muita tyypillisiä työpaikkoja ovat tutkimuslaitokset, teollisuus, korkean teknologian yritykset, kaupan ala ja sairaalat.

Tutkijana työskentelevä fyysikko hakee rahoitusta tutkimuksille. Projektin käynnistyttyä hän suunnittelee ja tekee mittauksia ja käsittelee niiden tulokset. Tutkijana toimiva fyysikko kirjoittaa tutkimustuloksista artikkeleita ja raportteja. Fyysikot ovat asiantuntijoita, jotka luennoivat erilaisissa seminaareissa.

Teollisuudessa fyysikko työskentelee tuotekehityksen parissa tai oman erikoisalansa asiantuntijana. Erityisesti teknologiateollisuus ja energiateollisuus työllistävät fyysikoita. Soveltavassa fysiikassa tutkimustulosten tuottama tieto valjastetaan arkipäivän tarpeisiin.

Fyysikon kyky hahmottaa ja ratkaista ongelmia antaa hyvät valmiudet myös kaupallisen ja hallinnollisen alan tehtäviin. Esimerkiksi etnofysiikka tutkii taloutta monimutkaisena järjestelmänä.

Sairaalafyysikko soveltaa ja kehittää lääketieteellistä tekniikkaa sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. Sairaalafyysikko voi työllistyä esimerkiksi, sädehoitoyksiköihin, isotooppiyksiköihin, magneettikuvaukseen, kliiniseen fysiologiaan, kliiniseen neurofysiologiaan tai radiologiaan.

Fyysikko voi tähdätä myös aineenopettajaksi. Luokkahuoneopetuksen lisäksi hän ohjaa opiskelijoiden laboratoriotutkimuksia ja tekee laitehankintoja.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: aalto.fi, ammattinetti.fi, jyu.fi, sairaalafyysikot.fi, wikipedia.fi