🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen korjaus- ja huoltotehtävissä. Heidän vastuullaan on muun muassa kiinteistöjen toimivuus sekä kiinteistö- ja lämmityskulujen pysyminen oikealla tasolla. Kiinteistönhoidolla onkin suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta. Alalta löytyy koulutusvaihtoehtoja niin ammatillisista oppilaitoksista, kuin aikuiskoulutuksen puolelta.
Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 99 tuloksesta
1
2
3
4
5
Mainokset

Suositut koulutusalat

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Axxell Pargas i Åbolands skärgård erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Som vuxen kan du även på ett flexibelt sätt avlägga en examen vid sidan av ditt arbete eller delta i en läroavtalsutbildning. Till vårt utbud hör examen för närvårdare, turisttjänsteman, skolgångsbiträde, familjedagvårdare, guide och sekreterare.

Axxell City (tidigare Cityfolkhögskolan) ligger i hjärtat av Helsingfors i kulturhuset G18. Om du är intresserad av studier inom media, det skrivna ordet eller konst så har du kommit rätt. Information om våra utbildningar och kurser hittar du här ovan eller titta på en kort promovideo här nedan.

Från utbildning till arbete - Axxellista ammattiin

Osaamista työelämän tarpeisiin

Vid Axxell Ekenäs studerar ungefär 400 studerande, såväl unga som vuxna men också studerande med specialla behov. I personalen är vi ca 60 personer.

Axxell Ekenäs var tidigare en del av Yrkesinstitutet Sydväst. Går vi ännu längre bak i historien så var utbildningarna egna enheter ss "hantverksskolan", "sjukvårdsskolan" och "handelsinstitutet".

Axxell, Kuggom är belägen på landsbygden i Lovisa, ca 90 km öster om Helsingfors, på den natursköna Kuggomåsen. Vi erbjuder folkhögskole- och vuxenutbildning inom olika hantverk.

På enheten finns flere verkstäder, så som snickeri, båtbyggeri, dekoateljén, textilhuset, smedjan, tenngjuteri, keramikverkstad och verkstaden för historiska tekniker. Enhetens elevkår består av ca 50 studerande i olika åldrar. På skolan finns 30 internatsrum och internatsplatser för 60 personer.

I Åbo har sjöfartsutbildning erbjudits sedan 1813 och är därmed Finlands äldsta yrkesskola. Idag utbildar vi vaktstyrmän och vaktmaskinmästare vid Axxell. Förutom de långa linjerna ordnar Axxell även veckoslutskurser till skeppare i inrikestrafik, maskinskötare och förare, samt en stor mängd fortbildningskurser för såväl yrkessjöfarare, fritidsbåtförare och andra intress

Kiinteistönhoitajan työtehtävät

Kiinteistönhoitajien työkohteisiin kuuluu esimerkiksi yksi tai useampi kerrostalo ulkoalueineen ja he vastaavat kohteistaan itsenäisesti. Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät ja pystyy tekemään itsenäisesti huoltoja, säätöjä, mittauksia ja pieniä korjauksia. Hän huolehtii siitä, että kiinteistö on taloudellisesti toimiva, turvallinen ja viihtyisä.

Lisäksi pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin, sekä mahdollisesti myös mittaukset ja määräaikaistarkastukset. Kiinteistönhoitaja ymmärtää pihojen hoidon merkityksen turvallisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. Tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, lumityöt talvisin sekä kulkuväylien hiekoitus.

Kiinteistönhoitaja ymmärtää kiinteistön teknisen kokonaisuuden ja hallitsee LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit. Hän kykenee mittaamalla ja säätämällä sekä huoltamalla varmistamaan talotekniikan oikean ja energiataloudellisen toiminnan. Kinteistönhoitaja osaa valvoa koko kiinteistön rakennusteknistä kokonaisuutta ja pienimuotoisesti huoltaa sekä korjata viat ja puutteet viihtyisyyden, turvallisuuden ja pitkän elinkaaren saavuttamiseksi.

Alan vaatimukset

Kiinteistönhoitajan ammatissa vaaditaan itsenäistä ja vastuullista otetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Myös suunnittelu- ja järjestelykyky korostuu työssä. Lisäksi oma-aloitteisuus, kohteiden tarkkailu ja vikojen ennakointi helpottavat työn tekoa.

Opiskelu

Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tämänpäivän teknisen ja monipuolisen talotekniikan. Opinnoissa perehdytään kiinteistön yleiseen hoitoon ja valvontaan. Opiskelijat tutustuvat kiinteistön talotekniikkaan, erilaisiin sähkö- ja ohjausjärjestelmiin ja seuraavat esimerkiksi kiinteistön veden- ja sähkönkulutusta. Talvella tehdään lumitöitä ja hiekoituksia ja keväällä erilaisia kevätkauden pihatöitä.

Lisäksi kiinteistönhoitajaopiskelijat tutustuvat tarkemmin erilaisiin lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihdon järjestelmiin ja opiskelevat LVI- ja sähköjärjestelmiä. Opintoihin sisältyy myös paljon käytännön harjoittelua sekä oppilaitoksen työpajatiloissa että työssäoppimisjaksoilla oikeassa työelämässä.

Työllisyystilanne

Kiinteistöpalvelut on voimakkaasti kasvava ala, joten työllistyminen alalla on hyvä. Kiinteistönhoitajat ovat useimmiten kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten palveluksessa. Muita työnantajia ovat isännöintiyritykset sekä teollisuus- ja tuotantoyritykset. Kiinteistönhoitajia työllistää myös yksittäiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä suuret kiinteistöjenomistajat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja valtio.
 

» Lue lisää kiinteistöalan työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

 

Lisää kiinteistönhoitoon liittyvää sisältöä
 

» Kiinteistöala / Kodinhoito

» Puhdistusala

Lähteet: mol.fi, taloyhtio.net