Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen korjaus- ja huoltotehtävissä. Heidän vastuullaan on muun muassa kiinteistöjen toimivuus sekä kiinteistö- ja lämmityskulujen pysyminen oikealla tasolla. Kiinteistönhoidolla onkin suuri merkitys kiinteistöjen toimivuuden, viihtyisyyden ja elinkaaren kannalta. Alalta löytyy koulutusvaihtoehtoja niin ammatillisista oppilaitoksista, kuin aikuiskoulutuksen puolelta.
Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Lowest relevance
  • = Mukana 2. asteen yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 97 tuloksesta
1
2
3
4
5

Kiinteistönhoitajan työtehtävät

Kiinteistönhoitajien työkohteisiin kuuluu esimerkiksi yksi tai useampi kerrostalo ulkoalueineen ja he vastaavat kohteistaan itsenäisesti. Kiinteistönhoitaja tuntee rakennuksen tekniset järjestelmät ja pystyy tekemään itsenäisesti huoltoja, säätöjä, mittauksia ja pieniä korjauksia. Hän huolehtii siitä, että kiinteistö on taloudellisesti toimiva, turvallinen ja viihtyisä.

Lisäksi pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin, sekä mahdollisesti myös mittaukset ja määräaikaistarkastukset. Kiinteistönhoitaja ymmärtää pihojen hoidon merkityksen turvallisuudelle ja asumisviihtyvyydelle. Tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito ja viheralueiden hoito, lumityöt talvisin sekä kulkuväylien hiekoitus.

Kiinteistönhoitaja ymmärtää kiinteistön teknisen kokonaisuuden ja hallitsee LVI- ja sähköjärjestelmien toimintaprosessit. Hän kykenee mittaamalla ja säätämällä sekä huoltamalla varmistamaan talotekniikan oikean ja energiataloudellisen toiminnan. Kinteistönhoitaja osaa valvoa koko kiinteistön rakennusteknistä kokonaisuutta ja pienimuotoisesti huoltaa sekä korjata viat ja puutteet viihtyisyyden, turvallisuuden ja pitkän elinkaaren saavuttamiseksi.

Alan vaatimukset

Kiinteistönhoitajan ammatissa vaaditaan itsenäistä ja vastuullista otetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja. Myös suunnittelu- ja järjestelykyky korostuu työssä. Lisäksi oma-aloitteisuus, kohteiden tarkkailu ja vikojen ennakointi helpottavat työn tekoa.

Opiskelu

Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tämänpäivän teknisen ja monipuolisen talotekniikan. Opinnoissa perehdytään kiinteistön yleiseen hoitoon ja valvontaan. Opiskelijat tutustuvat kiinteistön talotekniikkaan, erilaisiin sähkö- ja ohjausjärjestelmiin ja seuraavat esimerkiksi kiinteistön veden- ja sähkönkulutusta. Talvella tehdään lumitöitä ja hiekoituksia ja keväällä erilaisia kevätkauden pihatöitä.

Lisäksi kiinteistönhoitajaopiskelijat tutustuvat tarkemmin erilaisiin lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihdon järjestelmiin ja opiskelevat LVI- ja sähköjärjestelmiä. Opintoihin sisältyy myös paljon käytännön harjoittelua sekä oppilaitoksen työpajatiloissa että työssäoppimisjaksoilla oikeassa työelämässä.

Työllisyystilanne

Kiinteistöpalvelut on voimakkaasti kasvava ala, joten työllistyminen alalla on hyvä. Kiinteistönhoitajat ovat useimmiten kiinteistöpalvelu- tai kiinteistöhuoltoyritysten palveluksessa. Muita työnantajia ovat isännöintiyritykset sekä teollisuus- ja tuotantoyritykset. Kiinteistönhoitajia työllistää myös yksittäiset asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä suuret kiinteistöjenomistajat, kuten pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja valtio.
 

» Lue lisää kiinteistöalan työllisyystilanteesta ja ammateista työelämäosiostamme

 

Lisää kiinteistönhoitoon liittyvää sisältöä
 

» Kiinteistöala / Kodinhoito

» Puhdistusala

Lähteet: mol.fi, taloyhtio.net

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!