Uudistimme ammatinvalintatestimme – kokeile uutta testiä täällä!

Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Opiskele Ranskassa

Yleistä Ranskasta

Pohjanmereltä Välimerelle ulottuva Ranska on EU:n suurin maa. Maan pinta-ala on 550 000 neliökilometriä ja väkiluku on noin 65 miljoonaa. Valuuttana on euro.

Ranskan talouden perustana on vahva teollisuus ja tehokas maatalousala. Tärkeimpiä tuotannonaloja ovat autoteollisuus, avaruusteknologia, tietotekniikka, elektroniikka, kemikaaliala, lääkkeet ja muoti.

Maa tarjoaa nähtävän, koettavan ja tehtävän lisäksi uskomattomia makunautintoja. Ranskalainen keittiö onkin yksi Euroopan hienoimpia, ja ruoanlaitto ja syöminen ovat tärkeä osa ranskalaista kulttuuria ja elämäntapaa.

Yleistä opiskelusta Ranskassa

Ranskan koulutusjärjestelmä

Ensimmäisen ja toisenasteen koulutus / Enseignement primaire et secondaire

Peruskoulun jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakea jatko-opintoihin Lyseoon. Lyseo on kolmivuotinen ja vastaa Suomen lukiota. Luokat ovat erityyppisiä ja siten eri luokat valmistavat eri ylioppilaskokeisiin. Opiskelijan onkin valittava lyseon ensimmäisen luokan lopussa, minkä sarjan ylioppilastutkinnon hän haluaa suorittaa. Oikean suuntautumisvaihtoehdon valitseminen on jatko-opintoja ajatellen olennaista, sillä jatko-opinnoissa vaaditaan usein tiettyä suuntautumisvaihtoehtoa.

Yleissivistävän ja teknillisen lyseon kolmivuotiset opinnot johtavat valtakunnalliseen baccalauréat-ylioppilastutkintoon, joka opiskelijoiden on läpäistävä voidakseen aloittaa korkea-asteen opinnot. Ammattilyseot tarjoavat opiskelijoille kaksivuotisia koulutusohjelmia, jotka johtavat todistukseen ammattitaidosta tai todistukseen ammatillisista opinnoista. Kahden lisä-vuoden jälkeen on mahdollista suorittaa ammatillinen ylioppilastutkinto, joka antaa kelpoisuuden siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin korkea-asteella.

Korkea-asteen koulutus Ranskassa

Korkea-asteen koulutuksen opinnot jakaantuvat lähes kaikilla aloilla sykleihin, joista kukin kestää yleensä 2–3 vuotta.

Lyhyempiä yliopistollisia ammattitutkintoja voi suorittaa IUT tai IUP -korkeakouluissa. Ranskan korkeakoulujärjestelmän yksi erikoisuus ovat Grandes Écoles -korkeakoulut, jotka ovat yliopistoista riippumattomia korkeakouluja. Tyypillisiä Grande Écoles -korkeakouluja ovat insinöörikorkeakoulut, opetusalan tai julkiselle sektorille virkamiehiä kouluttavat korkeakoulut ja kauppakorkeakoulut. Pääsy näihin korkeakouluihin on erittäin vaikeaa. Grandes Écoles -korkeakoulut ovat erittäin arvostettuja oppilaitoksia, joilla on usein elitistinen leima. Korkeakouluja on Ranskassa yli 300. Koulutus niissä kestää yleensä kolme vuotta. Korkeakouluun pyritään useimmiten valmentavan kaksivuotisen koulun jälkeen osallistumalla concours-pääsykokeeseen. 

Ranskan kielen opinnot Ranskassa

Ranskan kielen opinnot on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen Ranskaan lähtöä, sillä koulujen opetuskielenä on lähes poikkeuksetta ranska. Paikan päällä kieltä voi opiskella yliopistoissa ja muissa julkisissa oppilaitoksissa sekä yksityisissä kielikouluissa.

TCF-tasokoe Ranskassa

Ranskan kielen tasotesti (Test de connaissance du français) on virallinen ranskan kielen tasokoe, jonka suorittaminen riittää yliopistoon hakemiseen, oppilaitoksista ja saavutetusta tuloksesta riippuen. EU-maiden opiskelijoille koe ei aina ole pakollinen.

Koko tutkinnon suorittaminen vai opiskelijavaihto? 

Koko tutkinnon suorittaminen Ranskassa

Ulkomaille opiskelemaan aikova voi suorittaa koko tutkinnon ulkomailla tai sitten osan kotimaisesta tutkinnosta. Koko tutkinnon suorittaminen Ranskassa vaatii opiskelijalta itsenäistä toimintaa alkutoimenpiteistä lähtien, sillä opiskelija hakee kaiken tiedon itse ja ratkaisee sen, mihin oppilaitokseen hakee. Samoin kaikki käytännön toimenpiteet on hoidettava itse.

Tiedonhaku ja järjestelyt kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä ulkomaisten opiskelijoiden hakuaika päättyy tavallisesti aikaisemmin kuin oman maan opiskelijoille tarkoitettu haku. Jotkut yliopistot Ranskassa edellyttävät opiskelupaikkaa kotimaisessa yliopistossa. Siten Ranskaan yliopistoon pyrkivien kannattaa hakea myös suomalaiseen yliopistoon. Opiskelijan on otettava myös huomioon, että ranskalaisissa oppilaitoksissa opiskelijoita karsitaan usein opintojen kuluessa opintomenestyksen perusteella. Ei siis riitä, että on saanut opiskelupaikan - se täytyy myös säilyttää.

Huomioitavaa oppilaitoksen valinnassa Ranskassa

Oppilaitoksen valintaan on paneuduttava tarkkaan ja jos mahdollista, kouluissa kannattaa käydä katsomassa paikan päällä, millaisia opetusvälineitä ja tiloja on käytössä. Useat koulujen houkuttelevat esitteet eivät välttämättä kerro koko totuutta. 

Valtiollisilla kouluilla on etunaan vakaa talous, ja julkisissa tai valtion hyväksymissä kouluissa opiskelevat saavat opintotukea Suomesta. Yksityiset oppilaitokset ovat maksullisia. 

Vaihtosopimukset ja vaihto-ohjelmat 

Jos opiskelija haluaa suorittaa vain osan kotimaisesta tutkinnostaan ulkomailla, voi tämän tehdä jonkin vaihtosopimuksen puitteissa tai omatoimisesti. Tutkinnon osan suorittaminen ulkomailla edellyttää, että opiskelijalla on opiskelupaikka jossakin suomalaisessa oppilaitoksessa jo ennen lähtöä ja opiskelija liittää siten suorituksensa aloitettuun tutkintoon. Oppilaitoksella tulee olla sopimus opiskelijavaihdosta jonkun ulkomaisen yhteistyöoppilaitoksen kanssa. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisinä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. 

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan unionin Sokrates-koulutusohjelman korkeakouluja koskeva alaohjelma, johon voivat osallistua kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä niiden opiskelijat ja opetushenkilökunta. Ohjelma kattaa kaikki korkea-asteen koulutusalat ja tutkintotasot.

Erasmus-opiskelijavaihto kestää 3–12 kuukautta ja jaksoon voi sisältyä tietyin ehdoin myös työharjoittelua. Vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja kohdekorkeakoulussa, ja suoritettavat opinnot sisällytetään täysimääräisesti omaan tutkintoon. 

Ulkomailla suoritettavien opintojen vastaavuutta kotimaisiin opintoihin kannattaa selvittää jo ennen ulkomaille lähtöä. 

Opintojen kustannukset ja rahoitus Ranskassa

Opintojen kustannukset Ranskassa

Julkisissa oppilaitoksissa ei ole lukukausimaksuja. Yksityisten koulujen lukukausimaksut vaihtelevat suuresti riippuen niiden saamasta valtion tuesta. Suomalainen opiskelija voi hakea opintotukea Ranskassa suoritettavia opintoja varten, mikäli opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai hän aikoo suorittaa koko tutkinnon valtiollisessa tai virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa. 

Yliopistoihin on ilmoittautumismaksu, joka on hieman yli 100 euroa, riippuen suoritettavasta tutkinnosta ja mahdollisista palvelumaksuista. Yksityisten oppilaitosten lukukausimaksut vaihtelevat 1000 eurosta 15 000 euroon. 

Opinnot Ranskassa

Oppilaitokset Ranskassa

Ammatillinen koulutus Ranskassa

Ammatillista koulutusta tarjotaan peruskoulun päättäneille ammattilyseoissa, yliopistotasolla sekä oppisopimuskoulutuksessa. Ammattilyseot tarjoavat opiskelijoille kaksivuotisia koulutusohjelmia, jotka johtavat todistukseen ammattitaidosta tai todistukseen ammatillisista opinnoista. Kahden lisävuoden jälkeen on mahdollista suorittaa ammatillinen ylioppilastutkinto.

Yliopistot Ranskassa

Ranskassa on useita kymmeniä julkisia yliopistoja, joista vajaa 20 sijaitsee Pariisin alueella. Lisäksi on olemassa muutamia yksityisiä yliopistoja. Julkisissa yliopistoissa on lähes tuhat UFR (Unité de formation et de recherche) -koulutus- ja tutkimusyksikköä. Ratkaiseva ero suomalaisten ja ranskalaisten yliopistojen välillä on se, että valtaosaan ranskalaisista yliopistoista ei ole pääsykoetta, vaan kaikilla ylioppilastutkinnon suorittaneilla on oikeus ilmoittautua opiskelijoiksi yliopistolle ylioppilastutkintoaan vastaavaan koulutusohjelmaan. 

Lukuvuosi ranskalaisissa yliopistoissa alkaa syys-lokakuussa ja päättyy touko-kesäkuussa. Ensimmäinen tenttikausi on tammi-helmikuussa, mutta varsinainen tenttikausi sijoittuu kesäkuulle. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua uusintatentteihin syyskuussa. Tentit ovat joko kirjallisia tai suullisia. 

Tutkinnot ja syklit Ranskassa

Yliopisto-opinnot jaetaan kolmeen sykliin: licence, master, doctorat. Jokainen sykli muodostaa kokonaisuuden, josta opiskelija saa tutkintotodistuksen. Opintojen aikana tapahtuu vuosittain karsintaa siten, että vain osa opiskelijoista pääsee etenemään seuraavalle vuodelle. Ensimmäisen syklin opiskelijoista noin puolet jatkaa toiselle syklille, ja toiselta sykliltä vain noin kolmasosa jatkaa kolmannelle. Karsinta suoritetaan opintomenestyksen perusteella.

Toisen syklin syventävät opinnot eli Master 1 ja 2 -tutkinto suoritetaan kahdessa vuodessa ja niiden avulla on mahdollista syventää valittua erikoisalaa tai tehdä kaksoistutkinto. Kolmannen syklin erikoistuminen ja tutkimus eli Doctorat-tutkinto suoritetaan kolmessa tai neljässä vuodessa. Useimmiten Doctorat-tutkintoa suorittaville opiskelijoille maksetaan palkkaa.

Ranskassa yliopisto-opiskelu ei ole läheskään yhtä vapaamuotoista kuin Suomessa vaan opinnoissa edetään tarkasti vuosikursseittain, ja jokaisen välitutkinnon suorittamisaika on tiukasti rajattu. Opiskelijat suorittavat yliopistossa opintokokonaisuuksia eli moduuleja, jotka puolestaan muodostuvat useasta yksittäisestä opinnosta. Moduulit jakaantuvat pakollisiin ja vapaaehtoisiin. 

Hakumenettely yliopistoon Ranskassa

Ranskassa ulkomaisilla ja ranskalaisilla opiskelijoilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet hakiessaan yliopistoon. Siten kaikkia ulkomaisia opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.

Hakeminen 

Yliopiston pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, eikä pääsykokeita ole. Suomalainen ylioppilastutkinto ja kansainvälinen ylioppilastutkinto ovat molemmat hyväksyttyjä Ranskassa. 

Hakiessaan Ranskaan ulkomaisen opiskelijan on harkittava erityisesti mitä odottaa opiskelulta valitsemallaan alalla ja mitä ammattia aikoo harjoittaa. Lisäksi on syytä pohtia miksi haluaa opiskella Ranskassa ja miksi juuri valitsemassaan yliopistossa.

Hakemuslomake liitteineen on täytettävä huolellisesti ja hyvin perustellen, sillä yliopistot kiinnittävät erityistä huomiota opiskelijan motivaatioon sekä opiskelualan ja yliopiston valintaa koskeviin perusteluihin.

Hakemus on laadittava ranskaksi ja virallisten papereiden, kuten todistusten, on oltava virallisen kielenkääntäjän kääntämiä ja hänen omalla leimallaan varustettuja. 

Kielitaito

Ranskalaiset oppilaitokset edellyttävät ulkomaisilta opiskelijoilta hyvää ranskan kielen taitoa. Suomalaisilla opiskelijoilla on yleensä vankka kielioppipohja ranskan kielessä, mutta sen lisäksi vaaditaan kykyä ymmärtää ja tuottaa tieteellistä tekstiä sekä kykyä ilmaista itseään sujuvasti myös suullisesti. Jotkut yliopistot järjestävät kuitenkin ulkomaalaisille opiskelijoille valmennuskurssin ranskan kielessä ennen opintojen alkua.

Ulkomaalaiset opiskelijat

Päästäkseen opiskelemaan ranskalaiseen insinöörikorkeakouluun ulkomaalaiselta opiskelijalta vaaditaan erittäin hyviä tietoja matematiikassa ja fysiikassa. Jotkut yliopistot järjestävät ulkomaalaisille oman pääsykokeen.

Koulutusaloja Ranskassa

Arkkitehtuuri

Arkkitehtialan kouluja on sekä yksityisiä että julkisia. Kouluista valmistuvilla on kolmenlaisia tutkintoja. Pääsyvaatimuksena kulttuuriministeriön alaisiin arkkitehtikouluihin on ylioppilastutkinto, ja hakijoilta edellytetään myös erittäin hyvää ranskan kielen taitoa. 

Taidekoulut 

Ranskassa on noin 50 kulttuuriministeriön alaista kansallista taidekoulua. Näissä kouluissa suoritetaan joko kolmen tai viiden vuoden tutkinto. Koulutus on ilmainen ja pääsyvaatimuksena näihin oppilaitoksiin on ylioppilastutkinto. Tämän lisäksi kukin koulu määrittelee itse valintamenettelyn ja pääsyvaatimukset.

Musiikki 

Kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii kaksi kansallista musiikkikonservatoriota, kolmisenkymmentä maakunnallista konservatoriota, yli sata kansallista musiikki- ja tanssikoulua sekä pari sataa kunnallista musiikki- ja tanssikoulua. Maakunnallisiin konservatorioihin ja kansallisiin musiikkioppilaitoksiin on yleensä 16–25 vuoden ikäraja ja opiskelijavalinta tapahtuu soitto- tai laulunäytteen perusteella. 

Pariisin ja Lyonin musiikkikonservatoriot ovat kansallisia korkeakouluja, joihin sisäänpääsy on hyvin tiukkaa. Edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut maakunnallisen konservatorion tai vastaavan tutkinnon, lisäksi sisäänpääsyssä on ikärajoituksia opintolinjasta riippuen. 

Teatteri 

Näyttämötaiteen opetusta annetaan sekä julkisissa että yksityisissä oppilaitoksissa. Kulttuuriministeriön alaisuudessa on kolme kansallista korkeakoulua ja neljä maakunnallista konservatoriota. Korkeakouluissa opiskelu on ilmaista, ja opinnot kestävät kolme vuotta.

Viestintä 

Viestintäalan perustutkinto on yritysviestinnän BTS communication des entreprises, jonka voi suorittaa STS-koulutusohjelmissa. Tutkinto on kaksivuotinen, ja suurin osa koulutusta tarjoavista oppilaitoksista on yksityisiä. Tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi mainos- tai viestintäjohtajan assistentteina. 

Yliopistoissa voi opiskella ensimmäisellä syklillä DEUG MCC médiation culturelle et communication-koulutusohjelmassa, jossa opetetaan mm. viestintäteoriaa, mediahistoriaa, taloustiedettä, semiotiikkaa, tietotekniikkaa, matematiikkaa ja tilastotiedettä. 

Kaupallisen alan opinnot, MBA 

Perinteisten BTS-, DUT- ja ingénieur maître (bac + 2/3) -koulutusohjelmien lisäksi on olemassa useita kaupalliseen alaan ja hallintoon erikoistuneita oppilaitoksia, jotka tarjoavat yli 200 erilaista koulutusohjelmaa. Näissä oppilaitoksissa pääsyvaatimukset ja opintojen kesto vaihtelevat hyvin paljon. 

Hotelli- ja ravintola-ala 

Hotelli- ja ravintola-alalla voi ylioppilastutkinnon jälkeen suorittaa BTS Hôtellerie-restauration -tutkinnon. BTS-tutkinto on kaksivuotinen alemman ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja kolmivuotinen ylioppilaille. Tutkinnon voi suorittaa julkisissa tai yksityisissä oppilaitoksissa. 

Muoti 

Muotisuunnittelualalla voidaan erottaa kolme pääammattialaa: styliste, designer/créateur en art textile ja modéliste. Muotikoulujen opetus voi käsittää mitä moninaisimpia alan hallintoon, markkinointiin, teollisuuteen sekä tekstiilitieteeseen liittyviä osa-alueita. Koulut valitsevat oppilaita eri lähtötasoilta: sekä ylioppilaita että ylioppilastutkinnon jälkeen kaksi vuotta opiskelleita. 

Opinnot kestävät yleensä 2–3 vuotta. Oppilaitokset kiinnittävät luonnollisesti valinnassaan huomiota opiskelijoiden taiteellisiin kykyihin. Tutkinnot ovat joko kansallisia BTS-tutkintoja tai oppilaitoksen omia.

Työskentely Ranskassa

Ranskassa työskentely kiinnostaa monia suomalaisia nuoria. Maassa työskentelyn keskeisenä ehtona on ranskan kielen hyvä osaaminen. 

Työntekijän oikeudet Ranskassa

Kaikilla ETA-maiden kansalaisilla on oikeus asua ja tehdä työtä Ranskassa ilman työlupaa. Yleensä työnteon voi aloittaa heti maahan saapumisen jälkeen, mutta joidenkin ammattien harjoittamisessa on kuitenkin rajoituksia. Ranskassa työskentelevillä suomalaisilla on samat oikeudet kuin ranskalaisilla suhteessa työpaikkaan, työskentelyolosuhteisiin, asunnon saamiseen, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan ja ammattiliiton jäsenyyteen. 

Opiskelu Ranskassa

Ranskassa oleskeluun liittyviä käytännön asioita

Asuminen Ranskassa

Asunnon hankkiminen Suomesta käsin voi olla vaikeaa, koska mitään vuokrasopimusta ei voi eikä kannata tehdä näkemättä asuntoa. Kun on saanut tiedon opiskelupaikasta, kannattaa ottaa heti selvää mahdollisuuksista saada asunto oppilaitoksen kautta. 

Opiskelija-asuntomajoituksen lisäksi voi harkita majoittumista yksityishenkilöiden luona, jolloin asunnon lisäksi voi saada esimerkiksi puolihoidon. Myös erilaiset opiskelijoiden etua ajavat järjestöt ja yhdistykset tarjoavat asunnonvälityspalvelua niin Pariisissa kuin muuallakin.

Yksi majoittumisvaihtoehto on erilaisten yhteisöjen ylläpitämät foyer-asunnot, joissa saattaa olla hyvinkin tiukat säännöt. Foyer-asunnot ovat soluasunnon tapaisia, ja asuminen siellä vaatii siten myös sopeutumista yhteisöelämään. Osa näistä asuntoloista toimii puoli- tai täysihoitoperiaatteella.

Asunnon vuokraaminen Ranskassa

Asuntoa tiedusteltaessa kannattaa ensiksi selvittää, onko asunto kalustettu vai ei. Jääkaappi, hella tai WC ja suihku eivät ole itsestäänselvyyksiä. Yksityistä asuntoa vuokrattaessa vuokralaiselta pyydetään usein takuusumma, joka vastaa yleensä kahden kuukauden vuokraa. Takuusumma tulee saada takaisin asunnon luovuttamisen yhteydessä. Usein vuokralaiselta vaaditaan myös takaajaa, ts. todistusta siitä, että esimerkiksi vuokraajan vanhemmat sitoutuvat maksamaan asunnon vuokran, jos vuokralainen ei siihen pysty.

Lähteet: Maantieto-net: Suuntana Ranska, Europa.eu, Maailmalle.net

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!