Näyttää 1-20 koulutusta 166 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
 • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 166 tuloksesta
1
2
3
4
...
9

Svenskspråkiga utbildningar

Onko äidinkielesi ruotsi ja haluaisit suorittaa opintosi ruotsin kielellä? Vai oletko täysin suomenkielinen, mutta kiinnostunut ruotsin kielestä ja opiskelusta ruotsiksi? Tutustu yltä löytyviin koulutusvaihtoehtoihin ja täytä halutessasi yhteydenottopyyntö.

Suomesta löytyy useita ruotsinkielisiä oppilaitoksia sekä ruotsinkielistä koulutusta suomenkielisen ohella järjestäviä kouluja. Koulutukset eivät missään nimessä ole tarkoitettu ainoastaan ruotsia äidinkielenään puhuville, vaan myös suomenkielisiä rohkaistaan aktiivisesti hakeutumaan koulutuksiin. Tiettyihin koulutuksiin on olemassa kielikoe, jonka kuitenkin useimmat hyvän "kouluruotsin" omaavat selvittävät. Ruotsin kielellä opiskelu tarjoaa erinomaisen keinon työelämässäkin tärkeän ruotsin kielen vahvistamiseen.

Vill du studera på svenska i Finland?

Idag finns det ungefär 290 000 finlandssvenskar i Finland, ca 5,5 % av landets befolkning. De flesta finlandssvenskar bor längs med kusten i Nyland, Åboland med skärgård samt Österbotten. Åland med sina 27 000 invånare är helt svenskspråkigt.

För dem som vill studera på svenska i Finland finns det två möjligheter. Antingen studera vid ett helt svenskspråkigt eller en tvåspråkig läroanstalt. Vid den senare har man rätt att avlägga tentor och examen på svenska även om undervisningsspråket är huvudsakligen på finska.

Efter att ha fullgjort utbildning av andra graden, finns det följande utbildningsalternativ att välja mellan:

 • Yrkesskola
 • Yrkeshögskola
 • Universitet/högskola
 • Folkhögskola
 • Distans- och nätstudier
 • Vuxenutbildningar

Svenskspråkiga gymnasiestudier

Gymnasiestudierna är allmänbildande utbildning och ger en grund för studierna vid universitetet, yrkeshögskolan eller på en gymnasie- och studentexamensbaserad linje inom yrkesutbildningen. Man brukar fortsätta på gymnasiet direkt efter grundskolan men även vuxna kan studera på gymnasiet. Oftast läser man hela gymnasiets lärokurs på gymnasiet med studentexamen som mål.

Gymnasiestudier kan avläggas på olika sätt: daggymnasierna är främst avsedda för unga som avslutat grundskolan. Med vuxengymnasier avses särskilda vuxengymnasier och gymnasiernas vuxenlinjer. Studierna på ett vuxengymnasium sker ofta på kvällstid så det är också möjligt att studera vid sidan av arbetet. Vuxna kan även söka till daggymnasier. På distansgymnasiet deltar studeranden inte i normala undervisningspass utan studierna bedrivs huvudsakligen under lärarnas handledning på nätet.

Gymnasiestudier kan även avläggas på sommargymnasier, folkhögskolornas gymnasielinjer och Europaskolor. Vissa daggymnasier har specialiserat sig på vissa ämnen och kallas för gymnasier med särskild uppgift.

Gymnasier med särskild uppgift

I vissa gymnasier är undervisningen inriktad på något speciellt område, till exempel musik, konstämnen, idrott eller naturvetenskaper. Vid antagningen av studerande till dessa gymnasier tillämpas i allmänhet förutom avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen ytterligare inträdes- eller lämplighetsprov samt möjligen separat ansökan.

Resultaten av eventuella inträdes- eller lämplighetsprov beaktas så att deras inverkan får utgöra högst hälften av det maximala poängtalet.  Utbildningsanordnaren kan också beakta de sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer. Närmare information om gymnasier med särskild uppgift, även kallade specialgymnasier, och antagningen till dem ger respektive läroanstalter.

Studera inom yrkesutbildning på svenska!

Yrkesutbildningen består av följande tio utbildningsområden, vilka består av yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. 

 • De pedagogiska områdena (pedagogisk verksamhet och handledning, specialyrkesexamen för trafiklärare)
 • De humanistiska och konstnärliga områdena (hantverk, musik, cirkus, dans, teater)
 • De samhällsvetenskapliga områdena (informations- och bibliotekstjänst)
 • Handel och administration (företagsverksamhet, företagande, ledarskap)
 • De naturvetenskapliga områdena (natur och miljö)
 • Databehandling och kommunikation (ICT)
 • De tekniska områdena
  • Arkitektur och byggande (byggnadsbranschen, husteknik, lantmäteri)
  • Maskin-, process-, energi- och elteknik (bilbranschen, maskin- och produktionsteknik, elteknik)
  • Material- och processteknik (livsmedelsbranschen, materialteknik, textil- och beklädnad)
 • Lant- och skogsbruk (hästhushållning, lantbruk, skogsbruk, trädgårdsbranschen)
 • Hälsovård och välfärd (social- och hälsovård, välfärd)
 • Tjänstebranschen
  • Personliga tjänster (hår- och skönhetsbranschen, huslig ekonomi, hotell- och restaurang, turism och fritid, idrott och motion)
  • Säkerhetstjänster
  • Transporttjänster (logistik, sjöfart, transport)

Högskolestudier på svenska

Yrkeshögskola

I Finland ges högskoleundervisning vid yrkeshögskolor och universitet. Studierna vid yrkeshögskolorna planeras utgående från arbetslivets behov. Du kan studera yrkeshögskolestudier på svenska bland annat vid Arcada och Novia.

Yrkeshögskolestudierna är praktiskt inriktade. De påminner mer än universitetsstudierna om vanlig skolgång och består bland annat av en fem månader lång arbetspraktik. Yrkeshögskolornas examensinriktade studier är avgiftsfria.

I en yrkeshögskola kan du avlägga:

 • yrkeshögskoleexamen, som är en lägre högskoleexamen (t.ex. medianom, YH)
 • högre yrkeshögskoleexamen, som är en högre högskoleexamen (t.ex. medianom, högre YH). För att antas till högre YH-examen ska du ha avlagt högskoleexamen och ha tre års arbetserfarenhet.

Vid en yrkeshögskola kan du delta i öppen yrkeshögskolundervisning eller välja yrkesinriktade specialiseringsstudier.

Universitet

Utgångspunkten i universitetsundervisningen är vetenskaplig eller konstnärlig forskning. Universitetsstudierna ger de studerande förmåga till vetenskapligt tänkande. De studerande kan i allmänhet självständigt planera sina studier. Du kan studera på svenska till exempel vid Åbo Akademi, Hanken, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Vasa universitet.

I universitet kan du avlägga:

 • lägre högskoleexamen, vanligen kallad kandidatexamen
 • högre högskoleexamen, vanligen kallad magisterexamen. För att få avlägga studier på magisternivå krävs en lägre högskoleexamen.

Om du går ut gymnasiet ska du först söka till studier för en lägre examen. Vanligen får du då också studierätt för en högre examen. Universitetsutbildningarna presenteras ofta som en kombination av lägre och högre examen, till exempel som kombinationen kandidat + magister.

Undantag utgör farmaci och barnträdgårdslärarutbildning, där du endast får rätt att avlägga lägre högskoleexamen. Efter att du avlagt högre högskoleexamen kan du fortsätta studera för doktorsexamen eller licentiatexamen.

Öppen universitetsundervisning

Universiteten ordnar också öppen undervisning och olika fortbildnings- och specialiseringsutbildningar. Öppen universitetsundervisning ordnas också vid medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor.

Den gemensamma ansökan till högskolor

Finland har en gemensam antagningstjänst för universitet, högskolor och yrkeshögskolor genom webbplatsen Studieinfo.fi. Undantaget är Åland, där du söker direkt till Högskolan på Åland.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opetushallitus, Opintopolku.fi, Studeraihelsingfors.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!