Näyttää 1-20 koulutusta 35 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 35 tuloksesta
1
2

Talonrakentajan koulutus

Talonrakennus on rakennusalan toimintaa, jossa rakennetaan uusia rakennuksia ja korjataan vanhoja. Rakentamiseen osallistuu rakennusliikkeiden lisäksi insinööri- ja arkkitehtitoimistoja, jotka suunnittelevat rakennukset. Rakennustoiminta koskee liike-, kerrostalo ja pientalorakentamista. Uudisrakentamiseen kuuluu useita vaiheita perustustöistä aina viimeistelytöihin asti.

Talonrakentajien on tunnettava rakennusvaiheiden työmenetelmät, tarvittavat työvälineet sekä rakennusmateriaalit. Piirrustuksien ja rakennusalan työturvallisuusohjeiden tunteminen on myös oleellista. Rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Talonrakentajaksi opiskeleminen

Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Talonrakentaja on yksi rakennusalan perustutkinnon osaamisaloista. Talonrakennuksen koulutus/osaamisala perehdyttää perustus-, kaivuu- ja muottitöihin sekä runkovaiheen töihin, kuten ammattipiirustuksiin, eristämiseen ja talotekniikkaan. Vapaavalintaisia rakennusalan perustutkinnon osia ovat sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhous ja kattotyöt, korjausrakentaminen, muuraus, raudoitus ja betonointi, laatoitus, rappaus ja muottityöt.

Rakennusalan perustutkinnon suorittanut talonrakentaja hahmottaa ja hallitsee oman työnsä osana suurempa kokonaisuutta. Talonrakentajan koulutuksen suorittaneilla on hyvät perusvalmiudet suoriutua erilaisista työmaatehtävistä. Rakennusalalla toimivilta edellytetään ovat oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä Myös yrittäjähenkisyydestä on hyötyä alalla, erityisesti jos haluaa toimia yrittäjänä tai tehdä urakoita omalla toiminimellään. Talonrakentajaksi valmistuneet voivat työskennellä muun muassa kirvesmiehinä, muurareina, laatoittajina tai raudoittajina.

Talonrakentajan koulutusta voi suorittaa myös aikuisena. Rakennusalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet talonrakennusalan perustutkinnon tai jotka omaavat muuten vastaavat tiedot ja taidot. Koulutus vahvistaa ammattitaitoa ja antaa osaamista uusiin tehtäviin rakennusalalla. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajantasaiset tiedot eri materiaaleista ja työtavoista. Ammattitutkinto perehdyttää erityisesti talouden, työn ja työympäristön hallintaan. Talonrakentajan koulutusta on saatavilla myös oppisopimuksena. 

Talonrakennusalan työmarkkinat

Talonrakennusalan ammatteja ovat talonrakentaja, rakennusmies, kirvesmies, muurari, rakennusmies, rakennustyöläinen, rakennustyönohjaaja ja erilaiset asentajat. Talonrakentajan koulutuksen suorittanut rakennusalan ammattilainen tiedostaa omien työtehtäviensä tärkeyden koko rakennusprojektin kannalta, tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti, ottaa vastuuta omista työtehtävistään ja pystyy työskentelemään ryhmissä.

Rakennusmiehen tulee hallita lähes kaikki työmaalla tehtävät työvaiheet betonivalusta aina loppuviimeistelyihin asti. Raskaimpien töiden osalta työmaalla olevat nosturit ja muut koneet ja laitteet kuitenkin keventävät rakennusmiehen työtä. Työ vaatii silti hyvää fysiikkaa ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Kirvesmiehen tehtävänä rakennustyömaalla ovat monenlaiset puurakentamiseen liittyvät työt sekä valmiiden muottien ja elementtien asennus. Nykyisin monenlaiset koneet ja laitteet vähentävät työn fyysistä kuormitusta. Kirvesmiehen tehtävistä voi erikoistua edelleen esimerkiksi mittamieheksi, hirsirakentajaksi, rakennuspuusepäksi,, sisustuskirvesmieheksi tai kalusteasentajaksi.

Muurarina voi toimia talonrakentajan koulutuksen saanut henkilö. Muurarin työtä ovat rakennusten perustuksien tiili- ja harkkomuuraukset, ulko- ja sisäseinien muuraukset, pilareiden muuraus sekä rappaus- ja laatoitustyö.

Elementtiasentaja on perehtynyt seinä-, pilari-, palkki-, välipohja- ja kattoelementtien asentamiseen erilaisiin rakennuksiin. Elementtiasentajan on osattava käsitellä turvallisesti usein tuhansia kiloja painavia elementtejä niiden siirroissa, nostoissa ja paikalleen asentamisessa. Työ on sarjatyötä ja koneita ja laitteita käytetään apuna enemmän. Kattoasentaja taas asentaa rakennuksiin sisä- ja ulkokattoja erilaisista materiaaleista. Katontekijän työ on arvostettua ja itsenäistä, mutta urakkaluontoista.

Rakennustyön vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä huolehtien siitä, että työ tehdään suunnitelmien ja rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tehtäviin kuuluu mm. työn aikana tehtävän suunnittelun ohjaus, töiden organisointi ja aikataulut sekä hankintojen valmistelu. Hän huolehtii myös ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisesta. Rakennustyöstä vastaavilla henkilöillä (rakennusmestari) on yleensä insinöörin tutkinto ammattikorkeakoulusta.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Rakentaja.fi; Oph.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!