Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattilaisen haastattelu: Erityisopettaja

Julkaistu: huhtikuu 2015

Erityisopettaja

Nimi: Seija Tervo

Ikä: 48

Ammatti: Erityisopettaja

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, erityispedagogiikan opinnot

Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto


Seija Tervo, 48, työskenteli luokanopettajana, mutta päätti kouluttautua vielä erityisopettajaksi, koska halusi perehtyä enemmän yksittäisen oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseen. Nykyistä erityisopettajan työtään Seija pitää mielenkiintoisena ja palkitsevana.

Monimuoto-opiskelua työn ohessa

Luokanopettajana työskennellessään Seija kiinnostui yhä enemmän psykologiasta ja erityispedagogiikasta. Näistä hän päätti jatkaa opiskelemaan eristyispedagogiikkaa, koska opettaminen kiinnosti kaikkein eniten.

– Luokanopettajan koulutuksen kelpoisuudella pystyin opiskelemaan oman työni ohessa ja opintojen laajuus erillisissä erityisopettajan opinnoissa oli vain 60 opintopistettä.

Edellytyksenä erillisiin erityisopettajan opintoihin oli ylempi korkeakoulututkinto ja luokanopettajan tutkinto. Pääsykokeisiin pääsi todistuksen perusteella.

– Pääsykokeisiin kuului kirjatentti, soveltuvuuskoe ja haastattelu. Soveltuvuusosion ryhmätilanteessa oli tehtävä, joka tuli ratkoa ryhmässä. Erityisopettajalta vaaditaan taitoa ottaa toiset huomioon, mutta myös kykyä osallistua rakentavasti ongelmanratkaisuun. Nämä taidot kannattaa näyttää myös pääsykokeen ryhmätehtävässä.

Erityisopettajan koulutus toteutettiin monimuoto-opintoina, joihin kuului lähiopintoja kampuksella, itsenäisesti suoritettavia etäopintoja sekä opetusharjoitteluja. Lisäksi syventäviin opintoihin kuului lopputyön tekeminen.

– Koulutuksen pääpaino oli erityispedagogiikassa. Opinnoissa käsiteltiin poikkeavia opetusjärjestelyjä, oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja välineitä erityisoppilaan kasvatukseen, opetukseen ja kuntoutukseen. Opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot suoritin laaja-alaisessa erityisopetuksessa ja luokkamuotoisessa erityisopetuksessa.

Työelämään valmistavaa koulutusta

Seijan mielestä koulutus valmisti melko hyvin työelämään, olihan hänellä jo luokanopettajan pätevyys sekä työkokemusta.

– Pystyin hyvin työkokemuspohjaltani siirtämään uudet opitut asiat käytäntöön. Myös opintoharjoitteluilla oli suuri merkitys. Harjoittelujakson aikana sain ohjauksessa opetella ja nähdä erityisopetuksen käytänteitä.

Nykyään Seija työskentelee luokkamuotoisessa erityisopetuksessa vuosiluokilla 1–2 Kajaanin Lehtikankaan koulussa. Seijalla oli Kajaanin kaupungin erityispetuksen virka, ja nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi toisesta koulusta. 

– Toimenkuvaani kuuluu opettaa OPS:n mukaiset oppinaineiden sisällöt oppilaille, mikäli heillä ei ole henkilökohtaista opetuksenjärjestämistä koskevaa suunnitelmaa ja siinä merkittyjä yksilöllistettyjä oppinaineita. Oppilaalla voi olla myös muita kuin oppiaineeseen liittyviä yksilöllisiä tavoitteita, jotka tulee huomioida oppilaan koulunkäynnissä.

Seijan työpäivään kuuluu myös lähes päivittäinen yhteydenpito lapsen huoltajan kanssa sekä palaverit vanhempien tai oppilaan asioista huolehtivan verkoston, esimerkiksi perheneuvolan tai terapeutin kanssa. Myös oman työparin tai työtiimin kanssa palaveerataan useamman kerran viikossa. 

Erityisopettajan työ on mielenkiintoista, haastavaa ja palkitsevaa

Seija viihtyy hyvin nykyisessä työssään ja pitää sitä mielenkiintoisena ja palkitsevana, mutta myös haasteellisena.

– Mielenkiintoisinta työssäni on uusien, erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin sopivien lasta oppimisessa tai muussa kasvussa ja kehityksessä auttavien keinojen soveltaminen. Palkitsevaa on nähdä, että lapsi oivaltaa ja oppii koko ajan, vaikkakin omaa tahtiaan. Työssä on antoisaa myös hetket, jolloin lapsi oppii luottamaan opettajaan ja aito vuorovaikutus lapsen kanssa syntyy.

– Haastavinta on lapsen tunne-elämän pulmista johtuvat häiriöt, jotka ilmenevät aggressiivisena käyttäytymisenä koulussa.

Erityisopettajalta vaaditaan Seijan mielestä suvaitsevaisuutta, rauhallisuutta ja joustavuutta. Myös pitkäjänteisyyttä tarvitaan, sillä asioita täytyy jaksaa toistaa ja opettaa uudelleen ja uudelleen. Myös sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. 

– Erityisopettajan työ on antoisaa ja lasten kanssa toimiminen ihanaa! Työ on melko vapaata ja itsenäistä, mutta toisaalta myös yhdessä tekemistä lasten ja toisten opettajien kanssa. Koko ajan on mahdollisuus kehittyä ja kehittää opetusta ja opetusmenetelmiä.

Tutustu kasvatustieteen, opetuksen ja pedagogiikan koulutuksiin

Tutustu myös muiden ammattilaisten haastatteluihin

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 13.2.2019

Ohjelmointi on ongelmanratkaisua

Tuomas Nokkalalle, 29, koodaus oli aluksi harrastus, eikä hän osannut ajatella sitä tulevana uravaihtoehtona. Lukion jälkeen urapohdinnat tulivat kuitenkin ajankohtaisiksi, ja opiskelualaksi valikoitui tietotekniikka.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Rakennusala

Rakennusalalla valmistetaan uusia rakennuksia sekä tehdään eri-ikäisten rakennusten korjausrakentamista. Tutustu rakennusalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Käsityöala

Käsityöalan taitajat suunnittelevat ja valmistavat erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Tutustu käsityöalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi