Sivuston käyttötapa: Mobiili

Ammattilaisen haastattelu: Ympäristöasiantuntija

Julkaistu: joulukuu 2014

Ympäristöasiantuntija

Nimi: Eero Myller

Ikä: 28

Ammatti: Ympäristöasiantuntija

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Oppilaitos: Jyväskylän yliopisto


Eero Myllerin, 28, kiinnostus kauppatieteitä kohtaan kumpusi Jyväskylän yliopiston ympäristöjohtamisen maisteriohjelmasta. Alun perin yliopisto-opiskelut toisessa tiedekunnassa aloittanut Eero vaihtoi opintonsa kauppatieteisiin, jota kautta hän pääsi lopulta opiskelemaan kestävää ja vastuullista liiketoimintaa Corporate Environmental Management (CEM) -maisteriohjelmaan.

Kauppakorkean kautta ympäristöjohtamisen maisteriopintoihin

Kuten yliopistossa yleensäkin, olivat kauppatieteiden kandidaatin opinnot sekä CEM-maisteriopinnot hyvin teoreettista opiskelua.

– Kurssit ovat aikalailla teoreettispainotteisia ja useiden, ennen maisterivaihetta suoritettavien kurssien arvosana perustuu tenttiin sekä mahdollisiin lisätöihin. CEM-maisteriopinnoissa kurssimenestys perustuu kuitenkin vahvasti erilaisten tutkielmien, raporttien, ryhmätöiden ja esitysten valmisteluun.

Koska ympäristöjohtamisen opintoja tarjotaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa vain maisteritasolla, suoritti Eero kandidaatin tutkinnon pääaineenaan johtaminen. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa päästä opiskelemaan CEM-maisteriohjelmaan, vaan opiskelijoita löytyy hyvin erilaisilla taustoilla, mikä teki opiskelusta entistä mielenkiintoisempaa.

– Erillishaku tarjoaa muun muassa muualla kandidaatin, maisterin tai vaikka amk-tutkinnon suorittaneille mahdollisuuden sisäänpääsyn suoraan maisteriopintoihin. Tutkinnon opintosisältö riippuukin hieman opiskelijan taustasta. Lisäksi meidän vuosikurssillamme noin puolet henkilöistä oli ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka toivat aivan erilaisia näkökulmia luentokeskusteluihin ja ryhmätöihin. Useilla opiskelijoilla oli myös kertynyt edellisten tutkintojensa jälkeen vuosia työkokemusta ennen CEM-opintojen aloittamista ja mielestäni he pystyivätkin hyvin soveltamaan kurssisisältöjä omiin kokemuksiinsa työelämästä.

Tavallista työpäivää ei ole

Opiskeluaikana oman alan työpaikan saamisen eteen joutuu tekemään töitä, mutta Eero sai aktiivisen kontaktoinnin tuloksena harjoittelupaikan, ja myöhemmin nykyisen työpaikkansa, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukselta.

– Tammikuussa soitin Kierrätyskeskuksen kehitysjohtajalle tiedustellakseni työmahdollisuuksista, ja koska satuin ottamaan yhteyttä sopivaan aikaan, aloitin työt jo parin viikon sisällä.

Työ ympäristöasiantuntijana on monipuolista ja melko projektiluonteista, minkä takia tavallista työpäivää ei oikeastaan ole.

– Työpäivän sisältö riippuu paljon meneillään olevasta projektista. Joskus saatan viettää viikkoja toimistollamme laskelmien parissa, kun taas toiset tehtävät edellyttävät läsnäoloa jollain meidän viidestä kauppatoimipisteestämme tai erilaisissa tapaamisissa ja palavereissa.

Eniten Eero pitää työnsä monipuolisuudesta ja siitä, että on päässyt tekemään yhteistyötä jokaisen organisaatiotason kanssa sekä paljon myös yrityksen ulkopuolella.

– Organisaatio on joustava ja oma ääni ja ideat pääsevät kuuluviin, jos siihen on halua. Kierrätysalalla on valtavasti potentiaalia ja koska yrityksemme on alalla merkittävä toimija, meillä on myös kapasiteettia tehdä uusia liiketoimintakokeiluja. Samaan aikaan motivoidun kuitenkin todella paljon juuri siitä, että tiedän yrityksen toiminnalla olevan merkittäviä yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Poikkitieteellistä opiskelua

Eero suosittelee kokoamaan opintokokonaisuuden mahdollisimman monipuoliseksi ja perehtymään myös kauppakorkeakoulun ulkopuoliseen tarjontaan.

– Jyväskylän yliopiston monimuotoinen tarjonta mahdollistaa erittäin poikkitieteellisten tutkintojen kokoamisen ja opiskelijan kannattaakin harkita opintokokonaisuusvaihtoehtoja muistakin tiedekunnista.

Myös vaihto-opiskelu on Eeron mielestä jotain, mikä jokaisen tulisi kokea.

– Vaihto-opiskeluaikaa ulkomailla en voi kuin suositella kaikille. Monille se opettaa todella itsenäistymään, avaa paljon silmiä sekä tuo unohtumattomia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä. Vaikka ajatus yksin asumisesta ulkomailla voi aluksi hirvittää, usein se osoittautuu parhaaksi päätökseksi opiskeluaikana.


Selaa kaupallisen alan koulutuksia

Tutustu myös muiden ammattilaisten haastatteluihin

Viimeksi päivitetty: 13 kesä 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 13.2.2019

Ohjelmointi on ongelmanratkaisua

Tuomas Nokkalalle, 29, koodaus oli aluksi harrastus, eikä hän osannut ajatella sitä tulevana uravaihtoehtona. Lukion jälkeen urapohdinnat tulivat kuitenkin ajankohtaisiksi, ja opiskelualaksi valikoitui tietotekniikka.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Käsityöala

Käsityöalan taitajat suunnittelevat ja valmistavat erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Tutustu käsityöalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 13.4.2018

Työharjoittelussa: Tuotantoharjoittelijana tv-alan aitiopaikalla

Medianomiopiskelija Aino Tuomisalon työharjoittelu tv-tuotantoyhtiössä oli täynnä mitä erilaisempia tehtäviä. 

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi