Sivuston käyttötapa: Mobiili

Lakiala

Lakiala

Lakiala

Työnkuvaus

Lait ohjaavat ja säätelevät lähes kaikkia yhteiskunnan ja ihmiselämän asioita. Palveluja on saatavissa asianajotoimistoista ja oikeusaputoimistoista. Yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä työskentelevät juristit palvelevat puolestaan omaa työnantajaansa. Oikeuslaitoksen tarkoituksena on taata oikeusturvaa.

Lakialan työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia, mutta tunnusomaista niille on ongelmanratkaisu. Asiantuntijana lakimies tunnistaa asiakkaidensa ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja. Lakialan ammateissa tarvitaan vastuuntuntoa, asiakaspalvelutaitoja ja eettisyyttä. Lakimiehen on kyettävä hahmottamaan lain lisäksi myös asioiden taloudelliset, tekniset ja moraaliset ulottuvuudet. Uudistuva lainsäädäntö edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Lakialan ammattilaiset toimivat oikeudellisina asiantuntijoina sekä esimiestehtävissä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa tuomioistuimissa, julkishallinnossa, asianajotoimistoissa sekä eri toimialojen yrityksissä ja järjestöissä. Osa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkijoina tai opettajina.

Työllisyystilanne

Lakimiehinä työskentelee yli 12 000 henkilöä esimerkiksi tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä. Suurin osa lakimiehistä työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa tyypillisin työnantaja on asianajotoimisto. Julkisella sektorilla eniten työllistää valtio, mutta työpaikkoja on myös kunnilla ja kaupungeilla. Muita työnantajia ovat esimerkiksi yliopistot, järjestöt ja kirkko.

Lakimiesten työllisyystilanne on hyvä, ja lakiala yleisesti työllistää vakaasti. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa koulutustaan vastaavaan työhön. Lakialalla on myös määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat tavallisimpia valtion palveluksessa. Lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy lähinnä opiskelunsa juuri päättäneillä.

Lakialalla työskentelee myös oikeusnotaareita, joiden työllisyystilanne on kohtalainen. Työtilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Alalla työskentelee myös esimerkiksi sihteereitä ja assistentteja toimistotehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.

Missä voi opiskella?

Lakialaa voi opiskella korkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta suuntautuen oikeustradenomiksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä. Alempi korkeakoulututkinto on oikeusnotaari. Ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri. Opintojen painotuksissa on eroja eri yliopistoissa. Oikeustieteellisiä aineita voi opiskella myös kauppatieteissä (oikeustieteen alue) ja yhteiskuntatieteissä (kunnallisala, hallintotieteet, ympäristöpolitiikka).

» Tutustu lakialan koulutuksiin
» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.6.2018

Opiskelija, mieti tarkkaan lemmikin hankintaa!

Erityisesti opiskelijan on tärkeää harkita lemmikin hankintaa tarkkaan ja miettiä, riittävätkö rahat sekä aika lemmikkiä varten.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 7.5.2018

Rahoitusala

Rahoitusalalla tarjotaan pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluja. Tutustu rahoitusalan työhön, työllisyyteen ja siihen, mitä alalle haluavan kannattaa opiskella!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.6.2018

Koulutuskysely 2017

Studentum.fi-koulutussivusto toteuttaa vuosittain koulutuskyselyn, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää opiskelupaikkaa etsivien nuorten ja aikuisten mielipiteitä ja ajatuksia.

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi