Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä. Ammatissa toimiminen edellyttää oman erikoisalan hyvää hallintaa ja säädösten tuntemusta sekä organisointitaitoja, hyviä viestintätaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä valtiolla, kunnilla, järjestöissä ja kaupan palveluksessa. Agronomi voi olla erikoistunut esimerkiksi kasvinviljelyyn, puutarhatieteeseen, maatalouseläintieteeseen, talouteen, teknologiaan tai markkinointiin.

Agronomi on arvonimi, mutta sitä käytetään myös ammattinimikkeenä.

Lue lisää ammatista Agronomi

Valtio. Maa- ja metsätalousministeriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Maaseutuvirasto Mavi. Maatalousalan järjestöt. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. ProAgria. Elintarviketeollisuus. Rehuteollisuus. Kaupan ala. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Oppilaitokset. Kunnat ja kuntayhtymät. Pankit.

Lue lisää ammatista Agronomi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset