🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä. Ammatissa toimiminen edellyttää oman erikoisalan hyvää hallintaa ja säädösten tuntemusta sekä organisointitaitoja, hyviä viestintätaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä valtiolla, kunnilla, järjestöissä ja kaupan palveluksessa. Agronomi voi olla erikoistunut esimerkiksi kasvinviljelyyn, puutarhatieteeseen, maatalouseläintieteeseen, talouteen, teknologiaan tai markkinointiin.

Agronomi on arvonimi, mutta sitä käytetään myös ammattinimikkeenä.

Lue lisää ammatista Agronomi

Valtio. Maa- ja metsätalousministeriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Maaseutuvirasto Mavi. Maatalousalan järjestöt. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. ProAgria. Elintarviketeollisuus. Rehuteollisuus. Kaupan ala. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Oppilaitokset. Kunnat ja kuntayhtymät. Pankit.

Lue lisää ammatista Agronomi

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, sekä alemman korkeakoulututkinnon maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti useissa eri pääaineissa.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset