🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottajat toimivat luonnontuotteiden keruun, viljelyn ja jatkojalostuksen tehtävissä luonnontuotealan yrityksissä. Tehtäviin kuuluu poimintaa tai viljelyä ja tuotteiden käsittelyä sekä suunnittelua, tuotekehitystä ja markkinointia. Työpaikkoja on luonnontuotealan yrityksissä, alalla toimitaan usein yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan hyvää

Lue lisää ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottajat työskentelevät luonnontuotealan yrityksissä kaupalliseen käyttöön tulevien luonnontuotteiden keruun tai viljelyn ja jatkojalostamisen tehtävissä. Työhön kuuluu toiminnan suunnittelua ja organisointia sekä töihin osallistumista, joihin kuuluvat myös kuljetus, vastaanotto, käsittely, pakkaaminen ja varastointi.

Luonnonvaratuottajien työhön

Lue lisää ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnontuotealan yritykset. Yrittäjinä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon

Lue lisää ammatista Luonnonvaratuottaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset