Palkka ja tietoa ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottajat toimivat luonnontuotteiden keruun, viljelyn ja jatkojalostuksen tehtävissä luonnontuotealan yrityksissä. Tehtäviin kuuluu poimintaa tai viljelyä ja tuotteiden käsittelyä sekä suunnittelua, tuotekehitystä ja markkinointia. Työpaikkoja on luonnontuotealan yrityksissä, alalla toimitaan usein yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan hyvää

Lue lisää ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnonvaratuottajat työskentelevät luonnontuotealan yrityksissä kaupalliseen käyttöön tulevien luonnontuotteiden keruun tai viljelyn ja jatkojalostamisen tehtävissä. Työhön kuuluu toiminnan suunnittelua ja organisointia sekä töihin osallistumista, joihin kuuluvat myös kuljetus, vastaanotto, käsittely, pakkaaminen ja varastointi.

Luonnonvaratuottajien työhön

Lue lisää ammatista Luonnonvaratuottaja

Luonnontuotealan yritykset. Yrittäjinä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset