Diakoniatyöntekijät tekevät ihmisläheistä työtä seurakuntien palveluksessa. Diakoniatyön tavoitteena on tukea erilaisten ongelmien keskellä kamppailevia ihmisiä. Diakonissa on saanut kirkollisen koulutuksen lisäksi sairaanhoitajakoulutuksen, diakoni taas sosiaalialan koulutuksen. Diakoniksi kutsutaan myös miespuolista sairaanhoitajakoulutuksen saanutta.

Lue lisää ammatista Diakoniatyöntekijä

Diakoniatyöntekijät tekevät ihmisläheistä työtä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Diakoniatyön tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Tavoitteena on auttaa ihmistä selviytymään vaikeuksien keskellä. Diakoniatyön tehtävänä on vaikuttaa epäkohtiin myös yhteiskunnan tasolla.

Seurakunnan diakoniatyöntekijään otetaan

Lue lisää ammatista Diakoniatyöntekijä

Diakoniatyöntekijöistä suurin osa toimii paikallisseurakunnissa tai muissa kirkon tehtävissä. Joissain seurakuntayhtymissä ja seurakunnissa on diakoniakeskus, joka hoitaa yhteisiä diakoniatehtäviä ja diakonian erityisalueita. Suomessa on viisi diakonialaitosta, Helsingissä, Lahdessa, Porissa, Pieksämäellä ja Oulussa, joilla on sairaaloita ja hoitolaitoksia.

Lue lisää ammatista Diakoniatyöntekijä

Diakoniatyöntekijöitä - diakonissoja ja diakoneja - koulutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa (DIAK). Tutkintonimikkeet ovat sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK).

Ruotsinkielisen seurakunnan diakonian virkaan pätevöittävän sosionomin (AMK) tutkinnon voi suorittaa Yrkeshögskolan Noviassa.

Koulutukset sisältävät kaksoispätevyyden antaen pätevyyden kirkon

Lue lisää ammatista Diakoniatyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset