Kieliteknologit tutkivat ja mallintavat puhuttua ja kirjoitettua kieltä tietotekniikan avulla sekä kehittävät erilaisia niihin liittyviä teknisiä sovelluksia. Työpaikkoja on mm. kieliteknologiayrityksissä, käännöstoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Kieliteknologilta edellytetään mm. kielitieteen ja tietotekniikan osaamista sekä tutkimuksellista työotetta,

Lue lisää ammatista Kieliteknologi

Kieliteknologit työskentelevät monipuolisissa tehtävissä, joissa yhdistyy teknologian ja humanististen tieteiden osaaminen. Kieliteknologia on monitieteinen ala, jonka tehtävien kannalta keskeisiä osaamisalueita ovat kielitiede ja tietotekniikka.

Kieliteknologia kohdistuu puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen. Kieliteknologit mallintavat ja käsittelevät

Lue lisää ammatista Kieliteknologi

Kieliteknologiayritykset. IT-alan yritykset. Käännöstoimistot. Kustannusyhtiöt. Teleoperaattorit. Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Tutkimuslaitokset. Yliopistot.

Helsingin yliopiston nykykielten laitoksella voi opiskella kieliteknologiaa.

Tampereen yliopistossa kieliteknologiaa voi opiskella informaatiotutkimuksessa ja interaktiivisessa mediassa, kieli- ja käännöstieteissä, puheopissa ja tietojenkäsittelytieteissä.

Kieliteknologiaa voi opiskella myös yleisessä kielitieteessä ja informaatioteknologiassa.

Humanistisen

Lue lisää ammatista Kieliteknologi
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset