Tietotekniikka-alalla on käytössä monia eri päällikkötason tehtävänimikkeitä. Päälliköt toimivat esimies- ja johtotehtävissä vastaten esimerkiksi projekteista tai järjestelmistä. Työpaikkoja on tietotekniikan tuotteita ja palveluita tuottavissa yrityksissä sekä niitä käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa. Päällikkötason tehtävissä vaaditaan halua

Lue lisää ammatista Päälliköt, tietotekniikka

Tietotekniikan (IT) ammattilaisista noin 20 prosenttia toimii esimiestehtävissä ja 5 prosenttia johtotehtävissä. Tietotekniikan päälliköt toimivat mm. tietohallinnon ja tietoturvallisuuden johtotehtävissä, projekti- ja järjestelmävastuussa sekä kehitystehtävissä.

Tietotekniikka-alalla on käytössä monia eri päällikkötason nimikkeitä. Nimikkeet vaihtelevat

Lue lisää ammatista Päälliköt, tietotekniikka

Tietotekniikan palvelutuotantoyritykset.

Teleoperaattorit. Tietoliikenneoperaattorit.

Käyttöpuolella työllistävät yritysten ja organisaatioiden omat atk-osastot, tietotekniikkakeskukset, IT-osastot ja vastaavat.

 

Tietotekniikan päälliköillä on yleensä ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) ohjelmistotekniikkaan, tietotekniikkaan tai mediatekniikkaan suuntautuen.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi

Lue lisää ammatista Päälliköt, tietotekniikka
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset