Peliartisti luo digitaalisten pelien visuaalisen ilmeen, jolla on suuri merkitys sekä pelikokemuksen että pelin menestymisen kannalta. Peliartisti suunnittelee ja toteuttaa pelin grafiikat 2D- ja 3D -taiteen keinoin. Tehtäviin kuuluu luoda esimerkiksi kuvia, taustoja ja pintarakenteita sekä pelin hahmoja, ympäristöjä ja animaatioita. Peliartistia voidaan

Lue lisää ammatista Peliartisti

Peliartisti luo digitaalisen pelin visuaalisen ilmeen, joka koostuu useista graafisista elementeistä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelin hahmot, esineet, rakennukset ja ympäristö sekä pintarakenteet ja animaatiot. Työssä käytetään grafiikkaohjelmistoja, joilla suunnitellaan ja luodaan 2D- ja 3D -grafiikkaa sekä tehdään mallintamista ja animaatioita. Työ

Lue lisää ammatista Peliartisti

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä

Lue lisää ammatista Peliartisti

Peliartistilla voi olla graafisen suunnittelun tai kuvataiteen koulutus tai tietotekniikkaan liittyvä koulutus.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, kuva-artesaani. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan

Lue lisää ammatista Peliartisti
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset