🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Suunnittelijat, tietotekniikka

Tietotekniikan tehtävissä työskentelevät suunnittelijat toimivat tyypillisesti kehitys- ja ylläpitotehtävissä. Työpaikkoja on tietotekniikan palveluyrityksissä sekä tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa, joissa he työskentelevät eri nimikkeillä. Suunnittelijan on hallittava suuria kokonaisuuksia, jotka muodostuvat teknisistä,

Lue lisää ammatista Suunnittelijat, tietotekniikka

Tietotekniikan (IT) ammattilaisista noin puolet työskentelee erilaisissa suunnittelutehtävissä ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa. Suunnittelun lisäksi työ koostuu kehitys- ja ylläpitotehtävistä.

Sovellusalueiden osaamisen merkitys on korostunut, eikä yksi ammattilainen pysty hallitsemaan koko

Lue lisää ammatista Suunnittelijat, tietotekniikka

Tietotekniikan palveluyritykset.

Teleoperaattorit. Tietoliikenneoperaattorit.

Tietotekniikkaa käyttävissä yrityksissä ja organisaatioissa kuten virastoissa ja oppilaitoksissa on niin ikään alan työpaikkoja, esimerkiksi niiden omissa atk-keskuksissa, atk-osastoissa, IT-osastoissa, tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon datanomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös tieto- ja viestintätekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan

Lue lisää ammatista Suunnittelijat, tietotekniikka
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset