Tietoliikenneinsinööri on tietoliikennetekniikkaan perehtynyt insinööri, joka työskentelee alan tuotteita valmistavan elektroniikka- ja sähköteollisuuden tai tietoliikennepalveluja tarjoavan yrityksen palveluksessa. Työnkuvaan kuuluu mm. suunnittelua, tuotekehitystä ja johtotehtäviä. Ammatissa tarvitaan tietoliikenteen ja tietotekniikan osaamista,

Lue lisää ammatista Tietoliikenneinsinööri

Tietoliikenneinsinööri on perehtynyt tietoliikennetekniikkaan, jonka avulla dataa, puheluita ja kuvaa siirretään tietoliikenne- tai puhelinverkkojen kautta. Yhteiskunnalle tietoliikenteen toimivuus on erittäin tärkeää, koska kyse on sujuvista viestintäyhteyksistä.

Tietoliikenneinsinöörejä työskentelee sekä tietoliikennepalveluja tarjoavien yritysten että

Lue lisää ammatista Tietoliikenneinsinööri

Elektroniikka- ja sähköteollisuus. Teleoperaattorit. Laitemyyjät.

 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtoina tietotekniikka tai elektroniikka.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti tietotekniikkaan ja

Lue lisää ammatista Tietoliikenneinsinööri
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset