Tulkin tehtävänä on kääntää yhdellä kielellä puhuttu tai muilla keinoilla välitetty viesti toiselle kielelle. Tulkkaustehtävät vaihtelevat arkisista asioinneista konferensseihin ja oikeuden istuntoihin. Tulkit toimivat usein ammatinharjoittajina yksittäisten toimeksiantojen pohjalta. Ammatissa tarvitaan erinomaista kielitaitoa ja tulkkaustekniikan hallintaa

Lue lisää ammatista Tulkki

 

Tulkkaus on viestintää, jossa tulkki välittää viestin kieleltä toiselle. Tulkit voivat toimia puhuttujen kielten tulkkauksessa tai tulkkauksessa aistivammaisille. Työn tavoitteena on mahdollistaa eri kieliä ymmärtävien henkilöiden välinen viestintä monenlaisissa tilanteissa, joita ovat esimerkiksi kokoukset, seminaarit, konferenssit, neuvottelut,

Lue lisää ammatista Tulkki

Ammatinharjoittajina. Yrittäjinä. Freelancereina. Tulkkauspalvelut. Käännös- ja tulkkauspalvelut. Käännöstoimistot. Eri toimialojen yritykset. Valtio. Kunnat. Kansainväliset järjestöt.

Yliopistoissa voi opiskella käännöstiedettä ja vieraita kieliä. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella puhuttujen kielten tulkkausta ja suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutusta järjestetään Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Koulutusta annetaan ns. maahanmuuttajakielissä.

Näyttötutkintona

Lue lisää ammatista Tulkki
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Tulkki tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 313 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Tulkki

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 313 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset