Viittomakielen ohjaaja työskentelee kehitys-, puhe- ja kuulovammaisten sekä terveiden ohjaus- ja avustustehtävissä. Työpaikkoja on päiväkodeissa, kouluissa, järjestöissä, erilaisilla kursseilla, kerhoissa ja leireillä sekä hoitolaitoksissa. Ihmisläheisessä työssä suvaitsevaisuus, ystävällisyys, luotettavuus, joustavuus, kärsivällisyys ja hienotunteisuus

Lue lisää ammatista Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajan työtehtäviä ovat eri-ikäisten asiakkaiden ohjaaminen ja avustaminen elämän eri tilanteissa. Erikoisosaamisensa vuoksi viittomakielen ohjaajat voivat toimia niin ohjaajina kuin avustajinakin sekä ryhmille että henkilökohtaisesti muun muassa dysfaattisten, sisäkorvaistutteen saaneiden, autististen, kehitysvammaisten, kuurojen,

Lue lisää ammatista Viittomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajan työpaikkoina voivat olla päiväkodit, oppi- ja hoitolaitokset sekä erilaiset kerhot, leirit ja kurssit, joissa viittomakielen ohjaaja voi toimia esimerkiksi ohjaajana tai henkilökohtaisena avustajana. Viittomakielen ohjaaja voi tarjota tukihenkilö- tai ohjauspalvelujaan myös oman yrityksensä kautta.

Toisella asteella voi suorittaa viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon. Tutkinto on viittomakielen ohjaaja.

 

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset