Viittomakielen tulkki välittää viestejä kuurojen ja kuulevien välillä. Tilanteet vaihtelevat asioinnista opetukseen ja vapaa-aikaan. Viittomakielen tulkit voivat toimia myös opettajina tai kääntäjinä. Työpaikkoja on mm. tulkkikeskuksissa, Kuurojen liitolla ja kunnilla. Monet toimivat ammatinharjoittajina omissa yrityksissään. Ammatissa tarvitaan

Lue lisää ammatista Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkki välittää viestejä kuurojen ja kuulevien välillä monenlaisissa tilanteissa. Tulkkeja tarvitaan myös vaikeasti huonokuuloisten, kuurosokeiden ja joissakin tapauksissa myös puhevammaisten tulkkina.

Asioimistulkkeja tarvitaan esimerkiksi käytäessä lääkärissä sekä tärkeiden pankkiasioiden hoitoon ja kaupankäyntiin kuten esimerkiksi auto- ja

Lue lisää ammatista Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkit työskentelevät joko palveluntuottajien palveluksessa työntekijöinä tai toimivat itse palveluntuottajina (ammatinharjoittajina, yrittäjinä). Työpaikkoja ovat esimerkiksi tulkkikeskukset, Kuurojen liitto, kunnat ja yritykset.

 

Viittomakielentulkki (AMK) -tutkinnon voi suorittaa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset