🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

 

Webmaster on verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu yleensä useamman sivuston sisällön päivittämistä sekä toimivuuden tarkkailua ja kehittämistä. Webmastereita työskentelee sivustoja suunnittelevissa ja ylläpitävissä yrityksissä sekä yritysten, virastojen ja yhteisöjen palveluksessa. Ammatissa tarvitaan tietotekniikan osaamista, viestinnän

Lue lisää ammatista Webmaster

 

Webmaster on verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu päivittää sivuston sisältöä ja vastata sivuston toimivuudesta. Työ voi kohdistua joko internet- tai intranet-sivustoon. Toimenkuva voi vaihdella paljonkin työpaikasta riippuen. Webmasterin töitä voidaan tehdä myös muilla tehtävänimikkeillä.

Verkkosivuston sisällön päivittäminen on keskeistä

Lue lisää ammatista Webmaster

Tietotekniikan palvelutuotantoyritykset.

Työpaikkoja on myös tietotekniikkaa käyttävien yritysten ja organisaatioiden kuten virastojen ja oppilaitosten atk-keskuksissa, IT-osastoissa, tietotekniikkaosastoissa ja vastaavissa.

 

Webmastereilla on erilaisia koulutustaustoja, esimerkiksi tietotekniikan, graafisen suunnittelun tai humanistisen alan opintoja. Monilla on ammattikorkeakoulututkinto.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on datanomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja

Lue lisää ammatista Webmaster
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset